I et offentlig høringssvar til Klima- og miljødepartementet ang. deponiplanene for Brevik, berører Bellona også Raudsand-alternativet.

Jeg deler Bellonas vurderinger og konklusjon relatert til Raudsand fullt ut, og gjengir de viktigste her:

Slik Raudsand til nå er presentert fremstår det som direkte useriøst med hensyn til konsept, verifisering av teknologi og kostnader.

Løsningen innebærer betydelig mer miljørisiko for ulykker og klimagassutslipp på grunn av transportdistanse. Raudsand vil medføre at alt ubehandlet avfall skal transporteres et langt stykke langs kysten.

Konklusjonen er derfor klar: Dette peker helt entydig på Brevik som løsning, med Noah som tiltakshaver, framfor alternativet på Raudsand. 
Bellona ber departementet legge til grunn i den videre behandlingen at kun alternativet i Brevik representerer en troverdig og akseptabel løsning.