Styrk det offentlige og Ideelle barnevern

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevBarn som sviktes av sine nærmeste fortjener det beste fra fellesskapet, de trenger trygghet og stabilitet. Å dele en familie er det mest alvorlige inngrep samfunnet kan gjøre, og rettssikkerheten må derfor ha høyeste prioritet.

Det er viktig at omsorgen og tjenestene til barnevernet er organisert slik at barn og deres omsorgspersoner får tidlig, nødvendig og sammenhengende hjelp og oppfølging, og at ressursene brukes så effektivt som mulig. Forebygging og tiltak kan ofte involvere både barnehage, skole, helsesøstertjenesten, fastleger og sykehus. Godt samarbeid kan være avgjørende for at barna og foreldre får hjelp som fungerer og henger sammen.

Det å skulle tjene penger og samtidig levere barnevernstjenester i tråd med god myndighetsutøvelse, kan lett føre til motsetninger. Habilitet og rettssikkerheten for barna og deres familier gir en ekstra utfordring, når barnevernstjenester overlates til private kommersielle selskaper som har fortjeneste som formål. Det økende innslaget av kommersielle barnevernsvirksomheter er uheldig, og det er skapt et barnevern med anbudsbyråkrati og store kommersielle aktører. Dette fører til at også det ideelle tilbud fra organisasjoner som Frelsesarmeen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon reduseres, og dermed at mangfoldet av tilbud svekkes.

Arbeiderpartiet vil at kvaliteten i barnevernet skal bli bedre, ved at pengene som brukes over statsbudsjettet faktisk beholdes i barnevernet. Stadige oppslag i mediene om at private kommersielle konserner beriker seg på fellesskapets bevilgninger til barnevern, gir en påminning om en utvikling som ikke kan fortsette. Det samme gjelder overdrevent anbudsbyråkrati. Ideelle organisasjoner uten fortjeneste som formål, har lang tradisjon for å samarbeide med det offentlige om viktige og kvalitetsmessig gode velferdstjenester. Gjennom anbudssystemene er disse kommet under et stadig sterkere press. Framtidas barnevern må bygges opp rundt utvikling og styrking av samarbeidet mellom offentlige og ideelle organisasjoners tilbud, til barna og deres foreldres beste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags