Barnas utdanning starter i barnehagen – bevilg nok penger!

Lokallagsleder, Utdanningsforbundet Kristiansund

Lokallagsleder, Utdanningsforbundet Kristiansund Foto:

Av
DEL

LeserbrevHva foregår egentlig i en barnehage, og hvorfor plasserer vi barna våre der?

Barnehagen er barnas første møte med en hverdag utenfor hjemmet, hvor det er andre enn foreldre og foresatte som har ansvar og omsorg for barna våre.

Hva betyr egentlig dette?

Barnehagelæreren har flere planverk å forholde seg til når de skal legge til rette for at barna våre skal ha en god hverdag preget av lek og læring, og at barnet er i stand til å møte livets mange undringer, utfordringer og tilegnelse av kunnskap.

I Kristiansund, som i resten av Norge, har vi rammeplan for barnehagen og ulike lov – og avtaleverk som skal regulere våre barns rett til danning og utdanning, og barnehagelærernes arbeidshverdag og muligheten for å utføre sitt samfunnsmandat. Det er nettopp disse som skal sikre at alle barn i Norge får et likeverdig tilbud uansett hvor de bor i landet, og en barnehagehverdag med pedagogisk innhold.

Er situasjonen slik i barnehagene i Kristiansund kommune?

Utdanningsforbundet har forhandlet fram en sterk sikring av de MINST 4 timene til planlegging og for – og etterarbeid som barnehagelærerne har krav på. Respons analyse har gjennomført en undersøkelse der det går fram at hele 26 % av barnehagelærerne brukte mindre enn de 4 timene de har krav på. Denne problemstillingen er høyst aktuelt i Kristiansund, der ikke alle barnehagene har planfestet 4 timer og der kontorfasilitetene ikke tilfredsstiller kravet jf. Arbeidsplassforskriften. Mangel på innsetting av vikar ved sykdom og annet fravær, er også en stor utfordring som gjør at barnehagelærerne ikke får tatt ut sin lovfestede tid.

Dette påvirker kvaliteten og det er våre barn det går ut over!

De 4 planleggingstimene er styrerens sitt ansvar å sikre. Styrerne står ofte i skvis mellom faglige ambisjoner og ressursmangel. Dagens avtaletekst som sikrer tid, bør av styrerne brukes til å kreve nok ressurser slik at barnehagelærere kan utføre jobben de er satt til å gjøre gjennom sitt samfunnsmandat.

Spørsmålet blir om politikere og kommuneadministrasjonen tar ansvaret de har for våre yngste innbyggere – de som ikke kan fronte sine egne rettigheter? Skal politikere og kommuneadministrasjonen være fornøyde med å ha et tilbud som helt klart ikke innfrir kravet til tjenesten de skal levere?

Nå er det på tide at våre politikere retter blikket framover og bestemmer seg for å sette av nok penger til rammeområde barnehage – nok ressurser til vikarer og nok ressurser for å sikre den bemanningen som er nødvendig for å kunne si at vi leverer gode tjenester i byen vår!

Å spare i en tjeneste som allerede er underfinansiert, er ikke greit.

Kjære politiker!
Barnas utdanning starter i barnehagen – bevilg nok penger!!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags