TØFTA, tilsvar til Jonny Sollid

Av
DEL

LeserbrevSer i et leserinnlegg at Jonny Sollid er svært kritisk og negativ til etablering av nytt landbasert oppdrettsanlegg for laks og ørret i Tøfta i Averøy

For det første er reguleringsplan for anlegget, to ganger behandlet i teknisk hovedutvalg, formannskap og kommunestyret i Averøy, med tilnærmet enstemmig flertall

Fylkesmannens representant, derimot var negativ til planene, på grunn av naturmangfold og forhold knyttet til Stavneset som friluftsområde. Dette på tross av at deler av området allerede ar avsatt til næringsformål. (Ormen-plana)

For å få kontroll med sykdom, lus og rømming, er det et omforent ønske om å etablere også oppdrettsanlegg på land.

I Averøy har vi vært så heldige at vi har fått henvendelse fra en aktør som ønsker å etablere et slikt anlegg. Et anlegg som i tillegg til å ivareta hele verdikjeden fra rogn til ferdige forbrukerpakninger, også vil etablere et helt nytt konsept for matfiskproduksjon. Et slikt anlegg vi skape betydelige ringvirkninger for Averøy, både i utbyggingsfasen og inntil 80 framtidige arbeidsplasser. Hovedanlegget skal sprenges ned i fjellet og blir tilnærmet usynlig. Det som vises er bygg som er nødvendig for å produsere ved anlegget, som kontorer, lager og driftsbygg, samt moloen utenfor kaianlegget.

Etter første gangs utsendelse av reguleringsplanen er det gjort endringer og tilpasninger som vi mener tar hensyn til mange av innspillene.

De fleste av oss som er vokst opp på Averøya, har hatt næringsliv i en eller annen form tett innpå oss. Det være seg mekanisk industri, landbruk, verksteder, fiskeindustri elle entreprenørvirksomhet. Det har vært en naturlig del ab hverdagen vår, og ingen har tatt skade av det. Vi må tross alt ha noe å leve av alle sammen, og havbruk er spådd som vår nye «olje»

For at vi skal etablere arbeidsplasser, må nødvendigvis areal ble bebygd og tatt i bruk. Jeg har forståelsen av at noen føler slike anlegg kommer tett innpå sin eiendom, men flyttes de kommer de nær innpå noen andre. Slik er dessverre.

Vår region er helt i front når det gjelder fiske og havbruk, med produsenter, leverandører, fagmiljø, og nå utdanning og forsking ved Campus KSU.

Når det gjelder nedbygging av friområder generelt og Stavneset spesielt, er dette en etablering som fullt ut er akseptabel for mange. For egen del setter jeg pris på, og benytter øyas friområder, godt over gjennomsnittet. Men samlet sett mener jeg vi ikke kan si nei tilet så framtidsrettet prosjekt, mange nye arbeidsplasser og inntekter for Averøy-samfunnet.

Planene vil bli sluttbehandlet i Kommunaldepartementet i høst, og jeg håper kommunalministeren vil gi sin tilslutning til prosjektet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags