Åpent brev til kommunestyret i Averøy: – Be Regjeringen utrede avvikling av helseforetaksmodellen

Helseforetakene må avvikles mener Lars Myklemyr i Averøy Senterparti

Helseforetakene må avvikles mener Lars Myklemyr i Averøy Senterparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevStyret i Averøy Senterparti har i møte 28. januar 2019 diskutert situasjonen for spesialisthelsetjenesten i fylket. En tjeneste med store innsparingskrav, forslag om nedlegging av distriktspsykiatriske sentre og rehabiliteringsinstitusjoner, usikkerhet om lokalisering av fødeavdelinger og kutt i investeringer og drift på sjukehusa.

Vi ønsker at kommunestyret i Averøy ber Regjeringen utrede en løsning der dagens helseforetaksmodell avvikles til fordel for en modell der det enkelte helseforetak får delegert sørge-for-ansvar og blir direkte underlagt et nasjonalt nivå.

En ny styringsmodell må sikre kvaliteten i det nære sykehustilbudet, rekruttering, stedlig ledelse og folkevalgt styring. Nærhet, trygghet og tillit må være viktige element i en ny styringsmodell.

Finansiering av nødvendige investeringer må skilles fra drifta.

Vi kan ikke akseptere slike store kutt i drift av sykehus og rehabiliteringstilbud som nå gjennomføres i vårt helseforetak, og at nødvendige investeringer ikke blir gjennomført slik de er lovet.

Samhandlingsreformen må fullføres, den kommunale helse- og omsorgstjenesten må styrkes og utvikles.

Lars Myklemyr

Leder Averøy Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags