Gode lærlingplasser er viktig for framtidens fagarbeidere

Bente Sundalsfoll (t.h), leder i Fagforbundet Averøy og Signhild Marie Kongshaug (t.v), leder i Averøy Arbeiderparti

Bente Sundalsfoll (t.h), leder i Fagforbundet Averøy og Signhild Marie Kongshaug (t.v), leder i Averøy Arbeiderparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevGode tjenester til våre innbyggere er en av de viktigste oppgavene vi som kommune har. I Averøy har vi svært dyktige ansatte, som hver dag gjør en fantastisk jobb for våre innbyggere. Slik vil vi at det skal være i framtiden også. Derfor må vi tenke på rekruttering. På www.fagbladet.no i mai, kan vi lese at Norge vil mangle 18 000 helsefagarbeidere i 2035. Mangel på fagarbeidere innenfor andre sektorer vil også være stor framover. I dag har både renholdere og helsefagarbeidere særaldersgrense på grunn av tungt yrke. Dyktige fagarbeidere er viktig for kvaliteten på våre velferdstjenester. Det handler om hverdagen til våre innbyggere. Vi må derfor sørge for at vi sikrer oss nødvendig kompetanse i årene som kommer.

Et av tiltakene for å rekruttere flere dyktige fagarbeidere, mener vi er å legge til rette for lærlinger. Vi må sørge for at ungdommer som velger en yrkesfaglig retning får tilbud om en god lærlingplass i kommunen. Ikke bare innen pleie og omsorg, men også innenfor skole, barnehage og andre fagfelt der kommunen kan være en arbeidsplass. Fagforbundet i Averøy og Averøy Arbeiderparti vil derfor jobbe sammen for å sikre at Averøy minimum skal oppfylle kravene til antall lærlinger per innbygger. Dette er viktig for å bidra til at vi får rekruttert den fagkompetansen vi vil ha behov for. Vi har flere dyktige lærlinger i kommunen i dag. Vårt mål er å sørge for at enda flere får tilbud om en lærlingplass i Averøy kommune. En lærlingplass i kommunen, kan slik vi ser det, også være med å bidra til at flere unge velger å bosette seg og jobbe i kommunen etter endt utdanning.

Det er også viktig at vi sørger for at våre lærlinger blir godt ivaretatt og får god veiledning på arbeidsplassen sin. Vi mener derfor det er viktig at de som skal ha ansvar for lærlingene også får mulighet til å tilegne seg nødvendig kompetanse innen veiledning. Det at ansatte i kommunen får ansvar for en lærling kan på den måten bidra til at de får utvikle egen kompetanse gjennom å veilede, og få muligheten til å prøve seg i en ny rolle. Det ser vi på som positivt også for arbeidsplassen.

Som et ledd i å sikre at våre lærlinger skal ha en god opplevelse av sin lærlingtid, mener vi at kommunen også bør vurdere et samarbeid med Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor. På den måten vil våre lærlinger få mulighet til å delta i et fellesskap sammen med andre lærlinger. Dette tenker vi vil være viktig for den totale opplevelsen av det å være lærling.

Fremtidens tjenester skal utføres av våre ungdommer. Da må vi tilrettelegge for at de får muligheten til å sikre seg nødvendig kompetanse. Det skal vi arbeide for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags