Vindkraftverk på Skardsøya

Av
DEL

Leserbrev9. september går folket til valg, og i Aure kommune er det denne dagen ikke bare kommune og fylkestingsvalg, folk har også mulighet til å si sin mening om eventuell vindkraftutbygging på Skardsøya. De siste månedene har dette vært et hett tema rundt kjøkkenborda, i bygda og ikke minst i sosiale mediene.

De fleste er klar over at Aure kommune de neste åra må ta noen grep i forhold til kommuneøkonomien. Grunnet ulike inntekter og tilskudd som nå opphører må og utgiftene ned med inntil 30 millioner. Det mange frykter er at tjenestetilbudet skal bli dårligere, og at de nødvendige investeringer politikerne har sagt ja til, skal bli vanskelige å gjennomføre. Når det da kommer en mulighet til inntekter til kommunen, da må man selvsagt vurdere det. Det er jobben til de folkevalgte!

Jeg er personlig ingen tilhenger av landbasert vindkraft, og stiller meg tvilende til at vindkraftutbygging på Skardsøya er det beste for Aure kommune på lang sikt. Samtidig er jeg på det rene med at Aure kommune enten må ta fram sparekniven, eller så må nye inntekter skaffes. Sannsynligvis må begge deler til. Når det gjelder mulig vindkraftutbygging prøver jeg å lese meg opp på saken, snakke med både de som er for og mot, lese rapporter, gå på informasjonsmøter, slik at jeg kan ta en informert og kunnskapsbasert beslutning.

Det er ingen tvil om at vindkraftutbygginga kan generere inntekter til kommunen, men som med all annen industri må man også se på omkostningene. Disse omkostningene kan komme både på lang og kort sikt. Jeg synes det er viktig med en balansert debatt, og vindkraftutbygging har ikke kun positive eller kun negative sider.

Norconsult utførte i 2015–2016 en utredning som heter «Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk». Her vurderes innvirkning på tre samfunnsområder i utbyggingskommunene Smøla, Hitra, Vikna og Fitjar.
1) Innvirkning på nasjonal, regional og lokal verdiskaping
2) Innvirkning på den lokale reiselivsnæringen
3) Innvirkning på friluftsliv i/nær vindkraftområder

Alle disse punktene kan også brukes når man vurderer Skardsøya og Aure for eventuell utbygging, disse kommunene kan vi sammenlikne oss med, i større eller mindre grad. Vi må vurdere ringvirkninger av utbygging når det gjelder lokale entreprenører, snekkerfirma og handelsstanden. Men vi må og ha i tankene at Aure med sine ca. 1350 fritidsboliger er Møre og Romsdals største hyttekommune og disse bidrar i stor grad også til verdiskaping i kommunen. Ut fra rapporten er visuell forurensing og støy noe som bemerkes som negativt ved utbygging av vindkraft, og hvordan vil dette påvirke de som allerede har hytter her? Man må også spørre seg om en eventuell utbygging vil ha en positiv eller negativ effekt på tomtepriser i området og ellers i kommunen generelt.

Det er ellers mye jeg kunne ha skrevet om denne undersøkelsen, men nøyer meg med et par ting.
Det blir framholdt at blant annet serverings- og overnattingssteder i Aure er noen av dem som kommer til å tjene på en utbygging, da særlig i anleggsperioden. Ser man på konklusjonen i Norconsult sin undersøkelse, viser denne til at kun et fåtall bedrifter har opplevd økt omsetning som følge av vindkraftutbyggingen. Og de som har merket økt omsetning, er de med hotellprofil og stor kapasitet. Her spiller vel også avstand til utbyggingsområdet inn vil jeg tro. Hvordan står det til med overnattingsmuligheter i Aure? Finnes det kapasitet til å ta imot mye folk, eller blir brakkerigger løsningen? Dette er et av de spørsmålene vi må stille oss.

En svakhet med Norconsults undersøkelse er at den ikke har skrevet noe om vindkraft sin innvirkning på det biologiske mangfoldet, artssammensetning før og etter utbygging. FN sitt naturpanel har lagt fram rapporter om insektdød, og både nasjonale og internasjonale forskere roper et stort varsko om at det biologiske mangfoldet står i fare. Ikke bare langt der borte, ute i den store verden, men også her hjemme. Insekter og pollinatorer er avgjørende for matvaredyrking og landbruk, og hvor viktig det biologiske mangfoldet er for kloden vår, er vi ennå ikke fullt klar over.

Dette er det som gjør meg mest skeptisk til vindkraftutbygging. Vi vet ikke nok om hva de langsiktige virkningene av storstilt utbygging langs kysten vår kan bli. Vi kan ikke legge dette ansvaret på andre kommuner og skylde på at økonomien vår tvinger fram utbygging akkurat hos oss. Vi har også et ansvar for framtida, og vi skylder framtidige generasjoner å ta kloke valg. Å overlate slektsgården i bedre stand enn da du fikk den, var og er kanskje enda, en viktig oppgave. Kanskje skal vi utvide dette til å gjelde urørt natur og økosystema der også?

Mitt ønske for tida fram mot 9. september er at folk bruker tida si godt. Les gjerne rapporten jeg viser til, undersøk hva DNT og Naturvernforbundet mener om utbygging, holder kommunen informasjonsmøte, gå dit og still spørsmål! Snakk med folk i kommunen, både fastboende og hyttefolk. Og ikke minst, lytt til en meningsmotstander, kanskje lærer du noe der også! Sett deg selv i stand til å ta et informert valg, og bruk stemmeretten din. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags