Folkemøtet om vindkraft i Aure

Av
DEL

LeserbrevDet var full sal da Aure kommune presenterte planene for vindkraft på Skardsøya.

Det var bare en hake ved møtet, det var bare de som var tilhenger av vindkraft som var invitert til å holde innledende innlegg. Ordførerne på Smøla og i Åfjord fikk presentert det de mente var en vellykket utbygging i sine kommuner. Vel og bra.

Men når ordføreren på Smøla tilla vindkrafta all ære for positiv utvikling i kommunen, glemte han vel at havbruk i alle former på Smøla også har en stor ære for den positive utviklingen. Det var skuffende at ordføreren ikke nevnte dette, særlig når han etter valget selv går inn i havbruksnæringen.

Hvorfor var ikke en kommune med stor motstand mot vindkraft invitert for å bringe balanse i regnskapet? Det hadde vært naturlig å invitere politisk ledelse i Frøya kommune for å gjøre rede for den store striden som der foregår.

Det er ordføreren og administrasjonens plikt å sørge for at alle saker er ryddig og godt opplyst fra alle sider. Det var det ikke her, her var kun ja siden som var hyret inn for å selge inn det «glade budskap.» – det står til stryk!

Saken er vel den at møtet var rigget for kun å få fram det positive i saken, mens alle de negative sidene ved en slik utbygging skulle forbigås i taushet.

Heldigvis hadde motstandsgruppen mot vindkraft i Aure fått tak i en meget habil talsmann i Sveinulf Vågene, geofysiker med lang og bred erfaring fra oljeindustrien. Han ga politisk ledelse og administrasjonen det glatte lag, basert på juridiske utredninger når det gjaldt innholdet i den framforhandlede avtalen med Njordr. «Den beste avtalen noensinne!" uttalte Iver Nordseth (V) for en tid tilbake, ja slik kan det også sies.

Når Njords mann – Slettemoen – under møtet fortalte at det er stort underskudd på elkraft i Norge, og da jeg påviste gjennom sitat fra Statkraft og Statnett at det er store overskudd på elkraft i mange år framover, ble Slettemoen stum som en østers, og prøvde overhodet ikke på å gi et tilsvar til meg. Han tok en stor bløff, og regnet nok med at ingen tok til motmæle. Kan en overhode ha tiltro til et slikt menneske?

Når vi fikk presentert deler av innholdet i avtalen mellom Åfjord kommune og utbygger, følte jeg uro. Bl.a. mener jeg å huske at de hadde forhandlet fram et tilskudd på flere hundrede millioner til utbedring av en fylkesvei.

Fylkesveien over Skardsøya har stort behov for utbedring, men jeg kan ikke se av avtalen som Aure kommune skal behandle den 3. september, at det temaet overhode er nevnt.

Forglemmelse, skjødesløshet elle ikke hva? Eller er det en sak mot Statens vegvesen som det ikke er ført samtidige forhandlinger om?

Ut fra det slakt avtaleutkastet fikk fra Sveinulf Vågene må det være en selvfølge at kommunestyret den 3. september vedtar å utsette behandling av saken, og lar kompetente advokater gå kritisk gjennom den. Noe annet vil være oppsiktsvekkende, og det er god tid til å etterprøve avtaleutkastet. Hvis det blir flertall gjennom folkeavstemningen for å nekte utbygging, vil jeg se det kommunestyre som inntar det motsatte standpunkt.

Da blir hele sakene lagt død, og da blir det ingen konsesjonsbehandling av Njords søknad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags