Salfjord, forhåndsprosedering på tynt grunnlag!

Av
DEL

LeserbrevOrdtaket «Ikke selg skinnet, før bjørner er skutt» har sjelden passet bedre! Her prøver Salfjord å selge skinnet før de i det hele tatt har fått fellingstillatelse. De står overfor store utfordringer mht. kraft og teknologiske løsninger mm, men det viktigste av alt, de mangler konsesjon! Uten konsesjon – ingen drift. Konsesjonssøknaden har vært ute til høring. Tunge oppdrettsfaglige innsigelser er kommet inn fra Tjeldbergodden Rensefisk, Njord Salmon og SalMar Kjørsvikbugen som uttrykker sin bekymring for egne anlegg. Bekymringen er knyttet til stor smitterisiko og forurensning av inntaksvann som også kan være til hinder for framtidig utvidelser for eksisterende anlegg. I verste fall kan det føre til produksjonsstans hos dem. Å framstille dette for Aures befolkning som et solid prosjekt som kun trenger vindkrafta for å bli en realitet – er å kaste blår i øynene på oss.

Store utfordringer. Sannheten er at det er svært mye som må på plass før Salfjord kan bli en realitet, og disse hindringene kan nok være minst like utfordrerne som å få Aures befolkning til å stemme JA i en folkeavstemning om vindkraft. I tillegg til kraftutfordringen er det tidligere skrevet om flere utfordringer som Sintef Ocean, landets ledende forskingssenter på området, beskriver. Disse utfordringene har per i dag ikke gode nok teknologiske løsninger og det vil være en stor utfordring for Salfjord å finne akseptable løsninger, spesielt innenfor de tidsrammer de opererer med.

Mangler konsesjon. Før de kan starte å bygge er det fortsatt en stor hindring som må løses først, kanskje den største: De har ikke konsesjon, noe de må ha for å kunne drive. Det er sendt inn konsesjonssøknad som har vært ute til høring, her har det kommet tunge oppdrettsfaglige innsigelser som bør føre til avslag på søknaden. Innspillene kommer fra Tjeldbergodden Rensefisk, Njord Salmon og SalMar Kjørsvikbugen der de uttrykker sin bekymring for egne anlegg i en høringsuttalelse til konsesjonssøknaden.

Smitterisiko til nærliggende anlegg. Risikoen for smitte mellom anlegg er stor og derfor er det i etablererforskriften en anbefalt minimums avstand på 5km. Her vil avstanden bli kun 1,5km! Salfjord vil slippe ut slam fra 40.000 tonn laks ikke langt fra inntaksrørene til de andre anleggene, dette kan medføre stor risiko for smitte. Skjer dette båndlegges alle de tre anleggene i Kjørsvikbugen/Bioparken noe som i verste fall betyr produksjonsstans for de 3 eksisterende aktørene.

Kan hindre planlagt utvidelse ved de eksisterende anleggene. Slammet (60-80 000 tonn årlig) kan også forurense inntaksvannet på andre måter noe som er svært kritisk i forhold til den type produksjon man har i bioparken. Smitterisiko og tilførsel av slam til nærmiljøet kan føre til at det blir vanskeligere å utvide kapasiteten som planlagt ved de eksisterende anleggene.

Forhåndsprosedering. Disse innvendingene bør sette en stopper for konsesjonssøknaden som ligger ute til høring. Men Salfjord har drevet med forhåndsprosedering i mediene når de skriver at bygging har startet. Dette virker å være en måte å legge press på mattilsynet og fylkesmannen som behandler konsesjonssøknaden, samtidig som det gir et inntrykk til Aures befolkning om at dette er et solid prosjekt som kun trenger vindkrafta for å bli en realitet.

Risikoen. Salfjords inntog i vindkrafta der de lover mange arbeidsplasser og gode skatteinntekter for kommunen er svært skjørt, luftslott er kanskje en passende beskrivelse. Ved å bruke prosjektet som brekkstang i vindkraftsaken, med lovnader om 100 arbeidsplasser hvis det kommer vindkraft, holder ikke. Potensielt 100 nye arbeidsplasser holder ikke når nedsiderisikoen er så stor som den er, samarbeidsprosjektet kan truer mange eksisterende lokale arbeidsplasser i byggenæring, servicenæring og de 3 naboene hvis alt blir som de ønsker. Da er det langt ifra sikkert at Aure kommune vil få noen positiv effekt ut av dette.

Så jeg sier: Vindkraftas ødeleggelser i Aures unike natur er ikke reversibel. Opprettholdelse og utviding av eksisterende næring bør prioriteres før usikre prosjekter. Derfor bør potensielle risikofaktorer vektlegges tyngre enn potensielle oppsidefaktorer, føre-var-prinsippet bør gjelde. Når i tillegg «brekkstangen» Salfjord er svært skjørt og et prosjekt som vil møte store utfordringer, som kanskje ikke kan løses, burde dette aldri blitt brukt som argument i vindkraftsaken.

Stem NEI til vindkraft i kommende valg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags