NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft

Vi - Aksjonsgruppen - og Arbeidsutvalget mot vindkraft i Aure - vil med dette legge fram våre kommentarer og innspill til det forliggende høringsutkastet, skriver Torunn Herje.

Vi - Aksjonsgruppen - og Arbeidsutvalget mot vindkraft i Aure - vil med dette legge fram våre kommentarer og innspill til det forliggende høringsutkastet, skriver Torunn Herje.

Av
DEL

MeningerVi viser til foreliggende rammeplan for vindkraft som nå er på høring.

Vi - Aksjonsgruppen - og Arbeidsutvalget mot vindkraft i Aure (som i nærmeste framtid går sammen i Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure) - vil med dette legge fram våre kommentarer og innspill til det forliggende høringsutkastet. Våre kommentarer er knyttet til Avsnitt 46 (analyseområde 23): Grenseområdet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal (kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal).

Området omfatter tre mindre kommuner i Møre og Romsdal; den lille grensekommunen Aure, samt to andre kommuner som blir innlemmet i Trøndelag fylke fra 01.01.20. Våre kommentarer er primært knyttet til Aure kommune.

I Trøndelag konsolideres nå kreftene i en omfattende og samlet motstand mot videre utbygging av vindkraftindustri på land. Saken skal behandles i fylkestinget 12. juni -19 og i sin innstilling til fylkestinget fraråder Fylkesrådmannen i Trøndelag den foreslåtte rammeplanen. Fylkesrådmannen er i tillegg også innstilt på å påklage eventuelle ytterligere konsesjoner for landbasert vindkraft.

I Aure kommune skal det med bakgrunn i den allerede foreliggende konsesjonssøknaden for Skarsøya i Aure, samt NVE`s nasjonale ramme for vindkraft, gjennomføres en folkeavstemning om saken 09.09.2019. Begrunnelsen for at vi sender våre kommentarer til dere nå, er en antakelse om at Fylkestinget i Møre og Romsdal vil behandle saken før innbyggerne i Aure kommune har fått fremmet sitt syn.

Svært mange vindkraftprosjekter som godkjennes i dag går på bekostning av natur-, friluftslivs- og reiselivsinteresser. For Aure med sin verdifulle, sårbare og vakre natur, sine attraktive friluftsområder og naturområder som skaper store verdier og mange arbeidsplasser, vil vindkraftindustri få store negative følger, jfr. vedlegg.

Vi vil i det foreliggende begrense oss til 5 gode grunner for å si NEI til vindkraftindustri i Aure kommune. Gjennom disse eksemplene mener vi å dokumentere at den foreliggende rammeplanen på flere områder er basert på et sviktende faktagrunnlag, samt manglende innsikt og forståelse for næringsliv og naturressurser i kommunen.

Vår viktigste ressurs er en fantastisk natur og naturopplevelser. Vi oppfordrer Fylkestingspolitikerne til å slå ring rundt en bærekraftig utvikling i naturskjønne Aure!

Vi vil om mulig - svært gjerne få møte fylkesutvalget for en dialog om denne viktige saken.

På vegne av Arbeidsgruppen og Aksjonsgruppen Mot vindkraft i Aure.

mvh. Torunn Herje.

Derfor må Møre og Romsdal fylkeskommune si NEI til foreslåtte ramme for vindkraft på land 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags