Aure Ap vil ha heltid foran deltid!

Valgkamp på årets varmeste dag i Aure Sentrum

Valgkamp på årets varmeste dag i Aure Sentrum Foto:

Av
DEL

LeserbrevSammen bygger vi Aure for framtida!

Som innbygger og arbeidstaker i Aure kommune er jeg stolt over å bo i en så flott kommune med et godt offentlig og desentralisert tjenestetilbud spesielt innen helse og omsorg. Jeg er også glad vi kan tilby gode velferdstjenester på Aure og Tustna til de som har behov for det. Slik vil vi fortsatt ha det!

«Eldrebølgen» har blitt hyppig omtalt både i nasjonale og lokale mediene. Dessverre synes jeg den blir framstilt og definert som et «problem». De eldre, de som har vært med på å utvikle landet vårt, fortjener gode og verdige helsetjenester. For fortsatt å kunne yte god omsorg, er det behov for flere varme hender. Varme hender som gir omsorg og ivaretar pasientens trygghet og behov. Jeg ønsker meg flere kollegaer på jobb, og jeg vil se dem der oftere enn i dag! Ja, jeg er sykepleier på gulvet i hjemmetjenesten. «Lav stillingsprosent, ekstravakter, arbeidshelg nå igjen, kortvakter og uforutsigbar inntekt» er ord man ofte hører fra dyktige kolleger som er dedikerte i jobben sin. Ufrivillig deltid har en høy pris, og vi vil gjøre noe med dette!

Ufrivillig deltid, spesielt i helse og omsorgstjenesten, skaper uforutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. Det å hele tiden være på vakt for å «shoppe» ekstravakter for å dekke de månedlige utgiftene er en stressfaktor som går utover både familieliv og fritid. Vi vet at vi trenger flere som tar utdanning innen helse og omsorg, men hvilken reklame for lærlingene er det i å tilby små stillingsprosenter etter endt utdanning? Det er dårlig reklame! Dårlig blir det også for pasientene. Ufrivillig deltid fører til mindre kontinuitet. Pasientene må forholde seg til utallige personer i en sårbar situasjon, noe som kan gå utover pasientsikkerheten, tryggheten og omsorgen de fortjener. Den mellommenneskelige kontakten mellom pasienten og pleier er essensiell. Det opprettes et gjensidig tillitsforhold. Pasienten unngår å måtte forklare hvordan han/hunvil få utført morgenstellet mitt til utallige personer.

Vi ønsker å etablere en heltidskultur og få flere i hele og faste stillinger innenfor helse og omsorgstjenesten. I Aure kommune har Aure Arbeiderparti og Fagforbundet avd. Aure inngått et samarbeid med mål om å bedre arbeidstakernes arbeidsvilkår og å sikre hele og faste stillinger. Vi vil styrke kontakten med fagforeningene for å få et innblikk i hvordan «ståa» er på grasrota. Arbeidstakernes egne erfaringer og opplevelser av egen arbeidssituasjon må og skal lyttes til. Vi vil også at Aure kommune skal være i Norgestoppen i antall lærlinger i forhold til innbyggertall. Skal vi få våre ungdommer hjem etter endt utdanning må vi ha en jobb å tilby. Jobben skal være en hel fast stilling som sikrer forutsigbarhet, gode arbeidsvilkår og en lønn å leve av!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags