Uakseptabelt forslag om økning i fergetakstene

Av
DEL

LeserbrevForslaget om økte bompenger i Oslo og Bergen medførte et politisk jordskjelv. Et nytt parti ble dannet og regjeringen vaklet.
Når fylkesrådmann Guttelvik foreslår en takstøkning på 70% og å redusere fergetilbudet i Nordmørspakken, ja, da er det en politisk tsunami!

Havregrøten ble sittende halvveis fast i halsen da leder i Samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, tirsdag morgen uttalte at budsjettforslaget var «et langt steg i riktig retning» og «solidarisk». DET hadde jeg ikke forventet av en partifelle i Senterpartiet! Forslaget er dramatisk for næringsliv, pendlere og alle innbyggere som er avhengig av fergene.
Registrerer at Sørheim heldigvis har endret fokus i dag og inviterer næringslivet med på å rope et kraftig varsko som kan høres helt til Oslo – fergedriften er kraftig underfinansiert. Det burde være helt opplagt at staten må sørge for at vi som bor regionen med den største verdiskapningen, skal kunne transportere folk og gods uten å bli ruinert. En av grunnene til at kostnadene ved fergedriften øker kraftig er at vi skal oppfylle nasjonale klimamål og må benytte lav- eller nullutslippsteknologi. Til tross for Enova-støtte er det også store kostnader ved batteribankene og utbedring av kaianlegg. Det er IKKE rimelig at trafikantene skal ta regninga. Sørg for at staten finansierer fergedriften og betaler kostnaden ved at vi lojalt har gjort det de ba om, å være med på det grønne skifte.

Hvis våre politikere skulle svikte oss i denne saken, vil det får enorme konsekvenser.
Næringslivet vil bli påført store ekstrakostnader, varer som MÅ med ferge vil få et prishopp, pendlere vil vurdere flytting. Kostnadene ved å bo i distriktene blir så høye at vi ikke kan forvente tilflytting. Øyboere blir en utdøende art.

Regiondebatten vil blusse opp igjen. Kristiansund må komme på banen fortere enn svint om de ikke skal miste omlandet, både som kunder og samarbeidspartnere innen tjenester og politikk.

Det er ikke vi som bor her på øyene som skal sitte igjen med regninga for det grønne skiftet, Autopass og store vegprosjekt ellers i fylket – fergene burde vært en naturlig del av veinettet, gratis å benytte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags