Klar tale fra folket i Aure: Nei til vindkraft!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Aure ble kommunevalget et tydelig «vindkraftvalg». I en rekordhøy valgdeltakelse på 72 % ga velgerne klar beskjed. Ja-partiene mistet rundt 20 % av stemmene fra forrige valg, mens nei-partiene økte tilsvarende. I folkeavstemningen som ble arrangert samtidig med valget, sa ca. 70 % nei til vindkraft.

Stadig flere får nå med seg det NVE ikke informerer aktivt om, nemlig at det å få vindkraftkonsesjon fra NVE bare er et skritt på veien for en utbygger. En «vindbaron» er også avhengig av at kommunen gir dispensasjon fra det aktuelle arealets LNF-status i kommunens arealplan. (LNF: Landbruks-, Natur- og Friluftsområder). Sier kommunen nei til dispensasjon, blir det ingen bygging.

Olje- og energiministeren har riktig nok i noen svært få tilfeller brukt en unntaksbestemmelse i energiloven for å overkjøre en «NEI»-kommune. Det kan han gjøre gjennom å erklære en konsesjon som «statlig reguleringsplan». Denne formelle muligheten er i praksis satt ut av kraft av den politiske utviklingen det siste halvåret. Etter hvert som konsekvensene av naturraseringen er blitt stadig mer synlig, har partiene nå distansert seg nesten samstemt fra mer vindkraft på land. Samtidig understreker partiene at vindkraft uansett bare skal bygges der folk og kommune er positive. Ingen tror nå at Freiberg eller hans etterfølgere vil vekke bestemmelsen om «overkjøring» til live igjen.

Første oktober går fristen ut for å uttale seg om «Nasjonal ramme» for framtidig vindkraft. Nærmere hundre kommuner har arealer i de 13 områdene som NVE har utpekt som «mest egnede» og med lavt konfliktnivå. Nesten alle kommunene som har uttalt seg til nå har sagt et bastant nei til vindkraft i kommunen. NVEs vurdering av hva som er «lavt konfliktnivå» får mer og mer preg av ønsketenkning.

Også Aure kommune skal uttale seg om «Nasjonal ramme», og kommunestyret skal snart behandle rådmannens forslag til uttalelse. Aure Arbeiderparti har nå vedtatt å fremme følgende tilleggspunkt til innstillingen:

· Aure kommune kommer ikke til å innvilge dispensasjon fra arealplanens LNF-status for noe vindkraftverkprosjekt i neste kommunestyreperiode.

· Kommunen vil anmode NVE om å be Njordr trekke tilbake søknaden om konsesjon for å bygge vindkraftverk på Skardsøya.

Valgresultatet viser at det er solid flertall i det nye kommunestyret for Arbeiderpartiets forslag. Når det er vedtatt, vil Aure kommune i praksis være «vernet» mot vindkraft i kommende 4-årsperiode.

Alle kommuner som nå definerer seg som «Nei»-kommuner, bør gjøre tilsvarende LNF-vedtak. Det vil være et kraftig og konkret signal både til håpefulle vindbaroner og til sentrale myndigheter. Det vil i tillegg bidra til å klargjøre at også stortingsvalget om to år kan bli et vindkraftvalg, dersom ikke bremsene nå settes på for fullt! Det kan sentrale myndigheter blant annet gjøre ved å inndra alle konsesjoner der utbygging ikke er påbegynt, i det minste pålegge nye konsekvensutredninger som grunnlag for fornyet behandling. Helst burde myndighetene også stoppe all bygging som er i gang, og ta en skikkelig gjennomgang av situasjonen landet rundt.

Vindkraftverk på land i Norge gir nå en historisk rasering av verdifull natur i en skala som ingen har kunnet forestille seg. På toppen av dette viser det seg stadig klarere at «klimakortet» som vindkraftbransjen stadig bruker, knapt nok har troverdighet ut over kretsen av bransjens godt sponsede støttespillere i diverse såkalte klimastiftelser. Og uten «klimakortet» står vindbaronene igjen med bare den reelle begrunnelsen for utbyggingen: Noen skal tjene seg rike på å rasere verdifull natur.

Under valgkampen besøkte Sylvi Listhaug Haramsøy, en naturperle på Sunnmøre. Da hun fikk forklart hva som planlegges der, var hennes kommentar like treffende som enkel: Svineri! Ta deg en tur innom statsrådskollegaen din i Olje- og energidepartementet, Sylvi.

Svineri er svineri,- også etter valget!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags