Ferge Aure-Hitra, et enkelt grep for Nordmøre, Erna

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNordmøre har vært gjennom en tøff tid og står nå overfor både store muligheter og utfordringer. Vi håper statsministerens besøk viser at regjeringen vil bidra til å løfte regionen, og at de starter med det gryteklare prosjektet som to regioner og to fylker ønsker seg helhjertet.

Vi opplever økt optimisme, nye ideer og ny giv på Nordmøre. Erna Solberg kommer på besøk i en tid der regjeringen kan bidra sterkt til den positive utviklingen, eller der de kan risikere å bremse den kraftig.

For utfordringene er der. De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå over folketallsutviklingen i kommunene gir en klar indikasjon på om de forskjellige regionenes vekstevne er god nok. Utviklingen bør bekymre politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det er bekymringsfullt å se at vår regionale motor, Kristiansund og omland, har negativ befolkningsutvikling og et arbeidsplassunderskudd. -142 innbyggere i fjor i følge SSB.

Vi står nå midt oppi flere svært sentrale beslutninger, som i sum vil styrke eller svekke Nordmøres vekstevne fremover. Noen av disse beslutningene krever kanskje omfattende prosesser, men andre er enkle og godt utredede grep med klare effekter. Vi håper statsministeren tar med seg minst ett av disse grepene hjem fra besøket i Kristiansund og inn i regjeringskonferansen:

Nordmøre som bo- og arbeidsmarkedsregion må knyttes sammen og utvides.

En viktig del av Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets areal og ressurser. Statsministeren forstår og kjenner næringen godt. Her har kysten av Nordmøre og Trøndelag allerede en solid posisjon, med mange muligheter til å være verdensledende. Men det er en forutsetning at vi blir mer attraktive og mindre sårbare som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Det er derfor vi trenger at det etableres et fergesamband mellom Aure og Hitra. Mellom Nordmøre og Trøndelag. Prosjektet er enkelt gjennomførbart, samfunnsøkonomisk lønnsomt og sterkt etterspurt i begge regionene. Det er derfor Stortinget i fjor sendte en klar bestilling til regjeringen:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale for hvordan nye ferjesamband påvirker ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen.» Regjeringen har omtalt situasjonen, men så langt ikke beskrevet en god nok løsning som bidrar til realisering.

Laksen svømmer ikke basert på fylkesgrenser, og folk velger ikke jobb basert på kommunegrenser. Selskapene og verdiskapingen forholder seg ikke til slike formaliteter, det er det kun byråkratiet og forvaltningen som gjør.

Ny fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil i så måte være et rimelig, men avgjørende bidrag for å oppnå det som hele nasjonen og regionen vil ha nytte av. Kraften i lakseeksporten og knoppskytingen langs kysten må brukes til å gi merverdi. Hver for seg er kommunene langs kysten fra Hitra til Kristiansund ganske sårbare, men knyttet sammen blir de sterkere og en ny motor for vekst.

Ei ferge mellom Aure-Hitra vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer og binde sammen to adskilte bo- og arbeidsmarkedsregioner til en felles kystregion. Fra enkeltstående kommuner med noen tusen innbyggere, vil det være en felles kystregion med 20 000 innbyggere, som naturlig vil trekke mot Kristiansund.

Det er en bred støtte fra regionens næringsliv og politikere med klare vedtak både fra Sør-Trøndelag- og Møre og Romsdal fylkesting om at ferge Aure-Hitra er et viktig samferdselstiltak for å styrke næringslivets konkurransekraft for fremtiden.

Dagens fergeordning kan ikke være til hinder for nye og lønnsomme prosjekter.

Etter flere tøffe år med oljekrise, sykehus og opprivende debatter og regiontilhørighet lysner det nå på Nordmøre. Det er enighet om å tilhøre en felles region, vi ser et nytt helseinnovasjonssenter utvikle seg, etableringen av Campus Kristiansund og de regionale politikerne har lagt ut tidenes løft for logistikk og samferdsel – Nordmørspakken på anbud.

Denne utviklingen må ikke stoppes, den må forsterkes. Derfor håper vi at regjeringen og statsministeren legger til rette for at nye fergesamband, som både er samfunnsøkonomisk lønnsomme og av stor verdi for næringslivet kan komme inn under eksisterende ordninger – de såkalte kriteriedataene og etableres.

Regjeringen åpnet i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 opp for at nye fergesamband som for eksempel Aure-Hitra, kan komme inn under kriteriedataene som avgjør størrelsen på tilskudd hver enkelt fylkeskommune mottar fra staten til drift av fergesamband. Det er positivt, men samtidig utfordrende at nye fergesamband ikke kan komme inn i kriteriedataene før etter to års drift. Det betyr en betydelig merkostnad for fylkeskommunene, som vil gjøre det lite attraktivt å anlegge nye fergesamband. Det er et unødvendig og uheldig hinder for utvikling.

Vi ber derfor deg Erna, og regjeringen sørge for at det kommer en løsning i kommuneproposisjonen for 2019, for å sikre at nyetablerte fergesamband sikres finansiering de første årene, og at ny ferge mellom Aure og Hitra kan realiseres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags