Det er så mye lettere å rive ned enn å bygge opp

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Helse Møre og Romsdal skal spare penger. Sparetiltakene kan medføre nedlegging av Mork rehabiliteringssenter i Volda og Aure rehabiliteringssenter i Aure. 

Dette skjer i en tid hvor Molde avd. av Norsk forening for slagrammede, lenge har fått tilbakemeldinger fra brukere/pårørende om at det er for lite rehabilitering, og at kommunene mangler fagpersoner og tilbud når det gjelder rehabilitering. 

NFS Molde og omegn har derfor, i samarbeid med Høgskolen i Molde, gjennomført en spørreundersøkelse hvor vi spør alle NFS-medlemmer (og medlemmer i Afasiforeningen) i fylket om hvor fornøyd de er med rehabilitering.

Undersøkelsen avdekker mangelfull oppfølging av slagrammede, men det er to tilbud som skiller seg positivt ut; 

Opphold ved rehabiliteringsinstitusjon (83 % er fornøyd) og kontakt med fastlegen (80 % er fornøyd). 

Ovenstående samsvarer godt med rapporten fra Norsk Hjerneslagregister for 2017 som viser at bare 77 % av pasientene er registrert med oppfølging. Hjerneslag er både en akutt og en kronisk sykdom, – mange må leve med forskjellige former for funksjonssvikt, og da er det nødvendig med rehabilitering for å fungere best mulig i eget liv. Rehabilitering er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og sparer brukere og pårørende for store vansker. 

I 2012 ble Samhandlingsreformen innført. Reformen skulle bidra til bedre forebygging og tettere samarbeid mellom kommuner og sykehus. Dette skulle bl.a. føre til kortere liggetid på sykehus og mer ansvar for oppfølging og forebygging i kommunen. 

Seks år etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft er mange kommuner (også i vårt fylke) uforberedt på de oppgaver dette medfører. Kommunene mangler nok bemanning og kompetanse. 

Reformen medfører at pasienter i mange tilfelle får kort liggetid på sykehus, og i noen tilfeller må reinnlegges. I slike situasjoner taper alle, men mest av alt taper pasienten, som opplever å bli en kasteball mellom kommuner og sykehus.

Det er imidlertid ikke bare pasienter/brukere som taper på manglende behandlingstilbud og økonomiske innsparinger i helsesektoren. Det gjør også pårørende. Det finnes 800 000 pårørende i Norge. De tar vare på foreldre, partnere, barnet sitt, søsken eller andre som trenger dem. 

Disse gjør en enorm innsats som tilsvarer 110 000 årsverk, bortimot halvparten av det kommunene bidrar med. 

Pårørendealliansen gjennomførte i 2017 en spørreundersøkelse om hvordan de pårørende har det og hvilke konsekvenser pårørenderollen har for deres liv. 74 % svarte at deres helse var negativt påvirket av pårørenderollen. Blant annet oppga de konsekvenser knyttet til at de trener mindre, har et dårligere kosthold, stresser, har søvnproblemer, er i konstant beredskap og opplever sosial isolasjon. 

En stor prosentandel av slagrammede pasienter (og andre pasienter) utskrives til hjemmet. Ikke alle har nære pårørende hjemme. Vi vet at hver fjerde innbygger i landet lever aleine. Hvordan opplever enslige at de får dekket sine rehabiliteringsbehov? 

Når Helse-Midt nå skal spare penger så går det ikke bare ut over brukere som etterspør mer og bedre rehabilitering, men også pårørende som trenger hjelp og avlastning. Mangel på rehabiliteringsplasser kan skape nye brukere av helsetjenester. 

Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal, Runar Finnvåg, skriver i Romsdals Budstikke 9.2 19: 

«Pasient- og brukerombudet vet at det generelt er en betydelig klagefrykt blant pasienter og pårørende, og mange tør ikke si fra hvis de opplever at tjenestene ikke er bra nok.» 

Hvis Mork og Aure rehabiliteringsinstitusjoner nå nedlegges, så vil det bli et stort tap både for brukerne og deres pårørende. Kanskje er det på tide å ta i bruk muligheten til å klage på helsetjenester som ikke dekker brukernes behov? 

Hvis rehabilitetsinstitusjonene og fagmiljøene der blir nedlagt, så vil kompetansen derfra bli spredt for alle vinder. Det vil bli svært vanskelig, – og ta svært lang tid -, før tilsvarende kvalitet og kvantitet kan bygges opp igjen.

Det er en samfunnsoppgave å bygge strukturer som gjør det mulig for flest mulig å ta ansvar for eget liv. Mange brukere i Møre og Romsdal har fått aktive og selvstendige liv etter rehabiliteringsopphold på Mork og Aure rehabiliteringssenter. Rehabiliteringsoppholdet har spart enkeltmennesker for store plager, og kommuner for utgifter til hjemmesykepleie og sengeplasser. Når Helse-Midt nå må spare penger så er det viktig å huske at helsesektorens samfunnsoppdrag er for brukerne og deres behov, og at midlene til å drifte dette arbeidet kommer fra skattebetalerne. 

Snart er det valg, og vi bør alle tenke over hvem vi vil gi vår tillit til videre. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken