Sykehjemsplasser foran skattelette

Våre eldre skal ha en god offentlig eldreomsorg. Antall sykehjemsplasser i Kristiamsund skal gjenspeile behovet sier Arne Grødahl

Våre eldre skal ha en god offentlig eldreomsorg. Antall sykehjemsplasser i Kristiamsund skal gjenspeile behovet sier Arne Grødahl Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg er normalt glad politisk debatt. Jeg er glad når meninger brytes. På den måten tenker jeg det er positivt at vi får en debatt om helse og omsorg og da spesielt sykehjem i Kristiansund.

Derfor tar jeg imot utspillet til FrP om at private bør starte nytt sykehjem i Kristiansund imot med glede. Ikke for at jeg er enig i at private kommersielle sykehjem er løsningen, men for at det er et innspill som vi kan diskutere og som kan ha fokus på et viktig område.

Tidens Krav hadde et oppslag om at Kristiansund gjør det veldig godt i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer. Det viser at vi gjør det klart bedre enn våre nabobyer når det gjelder blant annet pleie og omsorg. Kristiansund har faktisk styrket stillingen sin på området siden sist kraftig. Dette skyldes nok de krafttak og investeringer som vi har gjort i denne sektoren de siste årene. Samtidig så er det viktig at vi politikere erkjenner at vi har for få sykehjemsplasser. Den erkjennelsen har Kristiansund Arbeiderparti kommet til. Og vil intensivere arbeidet med at vi får et antall sykehjemsplasser som det er behov for. Og vi sier det på den måten at det skal vi greie med nye plasser eller ved å bygge nytt sykehjem. For Kristiansund Arbeiderparti er det nå prioritert.

Det vi ikke er med på er å komme med trylleformularer som de blåblå alltid kommer med. Dette skal private kommersielle gjøre. Nei. I Einar Gerhardsens ånd så skal ikke bestemor ut på anbud. Og i Yngve Haagensens ånd skal ikke private sykehjem komme og skumme fløten i denne sektoren i Kristiansund. Vi vet at utgiftene til sykehjem blir betalt av kommunen. Kommer det private aktører å forsøker både å tjene penger på å drive sykehjem samtidig som at de skal gi et billigere tilbud så vet vi at de må bruke mindre penger på driften. Vesentlig mindre. Og vi vet også at når det å drifte sykehjem så er personalkostnader mellom 70 og 80 % av driftsutgiftene. Det betyr at det er der de private må skjære ned på. Altså personalkostnader.

Enten på allerede dårlige betalte helsearbeideres lønn. Eller på antall personale. Eller på de ansattes trygdeordninger.
De vinner ikke anbud på å ha billigere møblement. De vinner ikke anbud ved å bruke mindre penger på mat. Anbudene vinnes ved at ansattes vilkår blir dårligere.

Vi vet at en av måten de store internasjonale konsernene gjør dette på i Norge er å ikke gi opptjening til pensjon første året. Og ved å holde pensjonsavtalene på et absolutt minimumsnivå av hva som er lov i Norge. Minimumsnivået er atskillig dårligere enn hva det offentlige gir. Altså gi de ansatte dårligere vilkår inn mot pensjonsalder. Vi i Kristiansund skal ikke la rike internasjonale selskap bli enda rikere ved at de skal snylte på i utgangspunktet lavtlønte i helsesektoren.

Så til Høyres Elisabeth Hveding og Torbjørn Sagen sitt innlegg. De tillegger meg meninger jeg ikke har uttrykt. De fantaserer fram hva jeg har sagt. Da er jeg ikke like glad i en debatt. Det er lite konstruktivt og det er ikke redelig.

Et eksempel. De avslutter sitt innlegg slik: «Videre så er det tydelig gjennom dette intervjuet at Grødahls løsning er mer skatt til befolkningen, stem på videre Ap-styre» sitat slutt.

Jeg har ikke sagt at vi vil ha mere skatt til befolkningen. Det jeg sa er følgende: «Han (Arne Grødahl) understreker at Kristiansund Arbeiderparti er av den oppfatning at sykehjemsplasser skal prioriteres de neste fire årene. – Foran andre presserende oppgaver. Og ikke minst foran skattelette.» sitat slutt.

Så jeg sier tydelig at vi prioriterer sykehjem foran skattelette. Det er noe annet enn økt skatt. Og mye av problemene Kristiansund fikk dette kalenderåret kom av en skattelettepakke som Høyres Sagen og Hveding var med å fikk gjennom i romjula. De justerte ned eiendomsskatten med 7 millioner årlig. Jeg tror det er knapt et menneske som har følt at de fikk mye mere penger av denne skatteletten. Et av regneeksemplene jeg har sett viser at en enebolig på Dahle fikk 50 kroner mindre i eneromskatt i måneden ved hjelp av denne gavepakken fra Sagen og Hveding blant annet. Og hva var baksiden. Den opplevde vi sist bystyremøte før ferien. Der ble det behandlet kutt i velferden de neste tre årene. Av disse kuttene kom 21 millioner kroner som følge av kutt i eiendomsskatt. Jeg tror veldig mange i Kristiansund ville sagt fra seg 50 kroner i måneden i skattelette hvis de pengene går til å styrke helse/omsorg og da gjerne sykehjem.

Og forstår jeg nå Høyre rett så er deres ambisjon å gi ytterligere skattelette i Kristiansund. Som igjen vil presse velferdstilbudet som byens befolkning er avhengig av.

Og så kommer selve rosinen i Hveding og Sagens argumentasjon. Kommer trekkende med Einar Gerhardsen som sannhetsvitne når de diskuterer kommersielle sykehjem. Arbeiderpartiet har alltid ment at de mest livsviktige oppgavene skal driftes offentlig. Det var et av byggverkene til nettopp Einar Gerhardsen etter krigen. For å sikre likeverdig godt tilbud for alle. Samtidig så var det slik den gangen at noen ideelle organisasjoner drev med f.eks. sykehus, barnehage og sågar sykehjem. Ideelle organisasjoner som LHL, Røde Kors og flere andre. Som et supplement. De ideelle organisasjonene er i ferd med å forsvinne. Nå er det store internasjonale konsern som driver sykehjem i Norge. Eid av meget rike personer utenlands. Nå har jeg ingen forakt for rike mennesker. Men jeg betviler at de har de samme grunnene til å ville delta i omsorgsoppgaver i Norge som Røde Kors hadde det i tidligere tider. Og igjen. Deres primærmål med å drive sykehjem i Norge er å bli rikere. Ved hjelp av de pengene Kommune-Norge betaler de.

Og det er slett ikke slik at de blåblå sin tilnærming til privatisering er en tilnærming pga. at det er bedre eller mere effektivt å drive privat. Det er et ideologisk synspunkt. Dette er nå veldig tydelig i Oslo. Hvor Oslo Høyre igjen slår frampå om å privatisere søppelhåndtering i Oslo. En tanke som for øvrig Kristiansund Høyre har adoptert.

De fleste av oss husker at når Høyre satt i byråd i Oslo var nettopp søppelhåndtering privat. Og vi hadde et gedigent kaos. Av søppel som ikke ble hentet. Av rotter som hadde gode dager i bakgårdene til folk pga. overfylte søppelkasser som ikke ble hentet. Dette er en merkelig ideologi når dette er hva man igjen ønsker tilbake i Oslo. Og jeg ser den samme ideologiske tilnærmingen til Sagen og Hveding. De ønsker privatisering for privatiseringens del.

Jeg ønsker et godt offentlig tjenestetilbud til byens befolkning. Da skal vi ikke privatisere verken sykehjem eller søppelhåndtering.
Det at Kristiansund kommune bykser fram på rangeringen over landets kommuner har en årsak. Og det er ikke privatisering. Det er god kommunal drift på mange områder. Og så skal vi sørge for å bli gode på å ha nok sykehjemsplasser også. Gode offentlige sykehjem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags