Sammen bygger vi Aure for framtida!

Privat foto

Privat foto Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi som bor i Aure kommune vet at vi er beriket med flott natur uten inngrep. Vi har trygge og gode arbeidsplasser og muligheter for nyetableringer. Ett av de store spørsmålene framover vil bli hvordan vi kan gjøre kommunen vår mer attraktiv for folk flest? Vi i Aure Ap vil sette søkelyset på distriktspolitikk, og legge til rette for vekst og utvikling i distriktene.

Jeg tror at en av forutsetningene for økt bo- og sysselsetting er et godt offentlig velferdstilbud nært hvor folk bor. Skal en barnefamilie med skolebarn vurdere å bosette seg i Aure f.eks. på Tustna, bør det være en skole der! Det samme gjelder legekontor. Hvem ønsker å bosette seg i distriktet når det ikke finnes velfungerende velferdstjenester? På Arbeiderpartiets landsmøte ble det vedtatt mye god politikk. Et ønske om en mer rettferdig fordeling av godene for å sørge for likeverdige tjenester sto og står fortsatt høyt i kurs! Det har blitt gjort politiske vedtak som utbygging av Sør-Tustna skole, nytt lokale for legekontor, jordmor, fysioterapi og hjemmetjeneste på Gullstein. Dette vil bidra til at det fortsatt kan tilbys likeverdige tjenester.

Framtidsrettede arbeidsplasser er også en viktig forutsetning for vekst og utvikling spesielt innenfor havbruksnæringa. Derfor ønsker vi i Aure Ap å alltid ha attraktive næringsarealer tilgjengelig. Med fergeforbindelse mellom Aure og Hitra og Campus Kristiansund på trappene, vil også mye av aktiviteten og trafikken gå gjennom Aure til Kristiansund. Med økt aktivitet og muligheten for å etablere flere arbeidsplasser, vil det være et skrikende behov for å investere i infrastruktur for framtida. En realisering av Talgsjøforbindelsen vil være av meget stor betydning for attraktiviteten til kommunen. Et fergefritt alternativ til Tustna, vil kunne bidra til at de som er lei av bylivet søker et bosted på landet. Dette vil gi store ringvirkninger, ikke bare for Tustna sin del, men for hele kommunen. Aure Ap vil være en pådriver for å få realisert en slik forbindelse. For privatpersoner vil det bli lettere å komme seg til f.eks. flyplass og liknende. En slik forbindelse vil bidra til å få flere ungdommer til å flytte tilbake til kommunen. I tillegg vil bedre fiberdekning bidra til å gjøre oss mer attraktive!

Et annet viktig satsingsområde for Aure Ap i kommende periode, vil være å styrke kommunen som arbeidsgiver ved å tilby hele, faste stillinger med en lønn å leve av. Skal vi klare å rekruttere nok personell inne helse- og omsorg i åra framover, må vi ivareta dem som allerede jobber der. Vi må også tilby hel og fast stilling til ev. nye arbeidstakere.

Jeg mener at dersom kommunen skal trekke til seg nytilflyttere, eller å få folk tilbake til kommunen etter endt utdanning, har vi behov for tjenester og arbeidsplasser hvor folk bor. Mye av verdiskapning skjer i distriktene både i sør og nord og det må prioriteres!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags