Hustadvika kommune i støpeskjeen

Jarle Ugelstad Klavenes

Jarle Ugelstad Klavenes Foto:

Av
DEL

LeserbrevVed nyttår blir Eide og Fræna til Hustadvika kommune. Noe av det viktigste framover er å ha klare ambisjoner for kommuneøkonomien, hva en skal prioritere framover samt holdninger til framtidige investeringsprosjekter.

Intensjonsavtalen mellom Fræna og Eide er tydelig på at en skal ha en bærekraftig økonomi. Skal en lykkes med dette må en allerede nå se på hva slags grep en må gjøre for å få til dette. I Eide har en i lengre tid brukt mer penger enn en har i inntekter og ble nå i sommer meldt inn i Robek. Fræna har et stort etterslep på vedlikehold og oppgraderinger av kommunale bygg deriblant flere skolebygg.

Vi i Hustadvika Arbeiderparti mener at for å kunne produsere gode velferdstjenester med nærhet til innbyggerne, må Hustadvika kommune ha en bærekraftig økonomi. God kommuneøkonomi er nødvendig for forutsigbarhet for innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. En sunn økonomi er en forutsetning for at kommunen skal være en aktiv samfunnsutvikler og medspiller.

Skal vi lykkes å skape oss et godt økonomisk handlingsrom kan vi ikke fortsette på autopilot å gjøre alt som før. Vi må være villige til å se på hvordan vi kan forbedre tjenestene vi gir til våre innbyggere der vi samtidig ser på hvordan vi kan rasjonalisere driften. I skolesektoren gjennomførte vi i fjor sammenslåing av Vevang og Lyngstad skole. Sammenslåingen medførte at vi fikk rene klassetrinn, men samtidig fikk vi redusert driftskostnadene. Framover ønsker vi å gjennomføre ytterligere endringer i skolesektoren.

Hustadvika Arbeiderparti går til valg i å bygge nye Haukås skole og gjennomføre vedtak om 1.- 4. klasse på Sylte og Tornes. Det er viktig å satse på våre yngste slik at de skal bli godt rustet til å møte utfordringer senere i livet. Vi trenger å få forgang i å bygge nye Haukås skole. Elevene fortjener snarest å få en flott ny skole der forholdene for læring er langt bedre enn de er i dag. Vi i Arbeiderpartiet mener at denne løsningen vil gi elevene et godt læringsmiljø samt at de ansatte på Haukås vil få et større faglig miljø. En får flere kollegaer å spille på, et bredere spekter av fagkompetanse og det vil være mer attraktivt å søke seg til skolen. Utredninger viser at nye Haukås skole vil medføre lavere driftskostnader enn vi har i dag. Det økonomiske handlingsrommet vil gjøre at vi kan ha ytterligere fokus på å prioritere tidlig innsats i lesing, skriving og regning for våre elever i Hustadvika.

Et annet viktig tjenesteområde er eldreomsorg. Framover vil vi få flere eldre der alle som trenger det skal få gode tjenester av Hustadvika kommune. For å klare å ha økonomisk bæreevne vil vi prioritere forebyggende tiltak og hjelp på lavere nivåer. Vi ønsker å legge til rette for at eldre som ønsker å bo i eget hjem lengt mulig skal få muligheten til dette. Hustadvika Arbeiderparti vil styrke hjemmetjenesten. Vi støtter opp om aktivitetstilbud som Aktiv på dagtid, Sterk og stødig, og Frisklivsentralen. Arbeiderpartiet vil prioritere hverdagsrehabilitering og videreutvikle dagtilbud for demente.

Vi i Hustadvika Arbeiderparti vil jobbe for at folk i Hustadvika skal kunne leve gode liv. Vi er optimistiske til alle mulighetene som ligger i kommunen vår, både innenfor turistnæringen og utnytting av havrommet vårt. Men skal kommunen lykkes å være en viktig samfunnsaktør må vi ha en sunn økonomi i bunn. Og uten en god økonomi blir det utfordrende å videreutvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags