Til topps på Smøla

Lovise Johanne Sæter (Nasjonalt vindenergisenter), Ragnhild Rødahl (Smøla AP), Alf Ole Ødegård (Smøla AP), Tove-Lise Torve, ordfører Roger Osen i Smøla Vindpark.

Lovise Johanne Sæter (Nasjonalt vindenergisenter), Ragnhild Rødahl (Smøla AP), Alf Ole Ødegård (Smøla AP), Tove-Lise Torve, ordfører Roger Osen i Smøla Vindpark. Foto:

Av

Smøla kommune har mange års erfaring som vertskommune for vindkraft. Da fylkesordførerkandidat Tove-Lise Torve (AP) nylig besøkte Smøla, fikk hun et luftig bedriftsbesøk i Smøla vindpark. Med seg fikk hun også synspunkt og erfaringer fra vindkraftkommunen Smøla.

DEL

Leserbrev(Innsendt bidrag): Arbeiderpartiets ordførerkandidat på Smøla, Ragnhild Rødahl, mener vindkraftdebatten i den siste tiden har blitt unyansert, og ønsket å gi et innblikk i Smøla kommunes erfaringer med vindkraft da fylkesordførerkandidat Tove-Lise Torve besøkte Smøla nylig.
Sammen med representanter fra Smøla Arbeiderparti, ble Torve tatt godt imot av Statkraft i Smøla vindpark, og fikk også god informasjon fra Smøla Vindenergisenter. I tillegg fikk hun sjansen til å se Smøla fra toppen av en vindmølle.
Med seg fra besøket på Smøla, fikk Torve også tydelige tilbakemeldinger fra vindkraftkommunen Smøla.

Unyansert
Smøla har erfaring som vertskommune for vindkraftanlegg siden 2002, og har dermed god kompetanse på området. På Smøla oppleves en god oppslutning om vindkraftanlegget i kommunen, og innbyggeren er positive til vindparken og de ringvirkningene dem har gitt lokalsamfunnet.

– Vi registrerer at opinionen har endret seg markant ellers i landet, og stiller oss noe undrende til den unyanserte debatten som pågår, sier Ragnhild Rødahl og ordfører Roger Osen.

I dag har Statkraft 15 arbeidsplasser på Smøla, og kommunen mottar årlige skatteinntekter. Disse skatteinntektene har gjennom hele perioden vindparken har vært i drift, blitt brukt til å skape ny aktivitet og vekst.
– Smøla Arbeiderparti vil aktivt jobbe for at Smøla befester og videreutvikler sin posisjon som ledende vindkraftkommune. Vi har mange gode erfaringer med Smøla vindpark, som har gitt både sikre arbeidsplasser og faste inntekter til kommunen. Dette mener vi vil være en riktig satsing også i framtida, fastslår Ragnhild Rødahl.
 

Viktig å lytte til erfaringer
Tove-Lise Torve merket seg synspunktene fra Smøla, og er enig i at debatten omkring vindkraft rundt om i landet er blitt polarisert. 

– Det var derfor viktig for meg å høre erfaringene fra en kommune som har levd med vindmøller i mange år. Det er både positive og negative sider med vindkraft. De positive er produksjon av fornybar energi, arbeidsplasser, verdiskaping og skatteinntekter, mens de negative er belastningen på naturen. Dette er vanskelige avveininger. Jeg fikk inntrykk av at smølværingene lever godt med vindmøllene. Samtidig så viser for eksempel bestandsmålene på havørn en økende bestand på Smøla, selv om bestanden har gått tilbake der vindmølleparken ligger, sier Torve.

Under besøket på Smøla, fikk Torve også informasjon fra ordfører Roger Osen om den pågående utbyggingen av Vikan havn, og hun deltok på medlemsmøte sammen med listekandidatene for Smøla Arbeiderparti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags