Å slutte å straffe rusmiddelbruk er humant, ansvarlig og det eneste riktige

Kenneth Arctander under RIO-debatten om avkriminalisering i 2018.

Kenneth Arctander under RIO-debatten om avkriminalisering i 2018. Foto:

Av
DEL

LeserbrevStyreleder i Actis, Arne Johannessen, skrev den 22. juni at han ønsker en ansvarlig avkriminaliseringsreform. Ifølge ham er Rusreformutvalgets forslag til reform langt fra klar, og han ber om ytterligere utredning før reformen vedtas av Stortinget. Avkriminalisering er støttet av samtlige brukerorganisasjoner, Advokatforeningen, Psykologforeningen, Fellesorganisasjonen, Sykepleieforbundet, Verdens Helseorganisasjon, samtlige FN-byråer, de største kommunene og Riksadvokaten.

Ifølge Johannessen vil ingen at rusavhengige skal straffes. Han skriver at utvalget vil at oppfølging av barn skal være valgfritt og at barnevernet kobles på ved behov.Han vil ikke ha en reform uten «forpliktende oppfølging for ungdom».

Det utvalget imidlertid har foreslått, er at personer som blir pågrepet med et illegalt rusmiddel får et pliktig oppmøte for en tverrfaglig rådgivende enhet for narkotikasaker der de informeres om forbudet, frarådes videre bruk og gis faglig informasjon. Videre tilbys de kartlegging, oppfølging, hjelp eller behandling. Selv om Johannessen skulle ønske det, så kan ikke helsepersonell tvangsbehandle noen uten tvangsvedtak. Ikke i dag heller. For å sikre at barn og unge blir godt ivaretatt, også når det er behov for tvang, har enheten barnevernfaglig kompetanse.

Samtidig som Actis hevder at de ønsker en reform som fører til et bedre liv for personer med alvorlige rusproblemer, mener jeg det jobber for det motsatte. Actis har vært imot reformen inntil etter at regjeringen oppnevnte Rusreformutvalget i 2018. Først da sluttet de seg bak forslaget samtidig som de ville sikre politiet adgang til å gjøre mye av det samme som i dag. Nylig oppfordret de følgerne sine på Facebook til å signere et opprop for å beholde gjeldende lovverk der all befatning med illegale rusmidler til eget bruk straffes med bøter eller fengsel. «Reformen» til Actis ville uansett ført til at rusavhengige straffes.

For de vil at alle rusmiddelbrukere føres opp i et «rusregister». De som ikke har behandlingsbehov ilegges et gebyr. Samtidig vil de lave mengdeverdiene de har foreslått for dette såkalte «straffefritaket», føre til at rusavhengige som er i besittelse av mengden de trenger fordi de har tilvent kroppen rusmidlene, straffes med bøter, fengsel eller begge deler.

Rusreformutvalget hensyntok to politiske standpunkt. Det kriminalpolitiske standpunktet er at straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønskede handlinger hos borgerne. Det er et tiltenkt onde som er ment belastende og stigmatiserende og må derfor solid begrunnes. Det ruspolitiske standpunktet er at bruk i befolkningen sannsynligvis fører til skade og at vi derfor vil forhindre høy utbredelse av bruk. Som et minstemål må det derfor dokumenteres at straff merkbart fører til redusert bruk. Rusreformutvalget gjorde en grundig gjennomgang av foreliggende forskning uten å finne dokumentasjon på dette.

Derfor er det riktig å slutte å straffe og gjennomføre vår tids viktigste sosialpolitiske reform.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags