I en pressemelding opplyser Fram at selskapet skal starte prosessen med ruteendringer for 2023. I den forbindelse ber det om innspill fra innbyggerne på forslag til ruteendringer, og at disse blir levert på e-post innen 11. august.

– Fram oppfordrer kommunene om å involvere skoler, trafikknemnder, eldreråd og ungdomsråd for å få innspill derfra. Og det er ønskelig at kommunene og andre har en tydelig prioritering på sine innspill, skriver seksjonsleder Jesper Wiig og rådgiver Svein Ivar Aarskog i Fram Drift.

– Eventuelle forslag til kutt i ruter/turer med dårlig belegg, vil styrke forslag til økning på ruter/turer der behovet er økende, legger de til.

Wiig og Aarskog påpeker samtidig at forslag til ruteendringer som gjør korrespondanser bedre, vil bli prioritert.