Tirsdag 8. november ble det holdt medlemsmøte i Halsa Pensjonistforening på Mors gryter, Liabø. Vår leder Aase Fjærli hadde gleden av å ønske velkommen til hele 27 medlemmer. En spesiell velkomst til Halvard Fjeldvær fra Svorka som skulle fortelle om selskapet som han er daglig leder i. Det samme til Ola Baarset som var kommet med sitt trekkspill.

Etter en liten orientering fra Aase, tok hun for seg at vi siden siste møte har mistet tre medlemmer: Reidar Haltbakk, Randi Betten og Ingebjørg Indreiten. I tillegg til Bjarte ble de minnet med 1 minutt stillhet. Vi sang så «Barndomsminner fra Nordland» med tonefølge av Ola og Rolf som forsanger.

Ordet ble så gitt til Halvard Fjeldvær som ga en meget god orientering og innføring i Svorka sine fagfelt og virksomheter. De aller fleste her lokalt kjenner Svorka som en god og sikker strømleverandør, de har flere forretningsområder og selskaper. For det første er Svorka eier av strømnettet i nærområde, Surnadal, Rindal og gamle Halsa. Områdesalg av strøm er vel mest kjent, noe de kan gjøre over hele landet. De har for tiden egenproduksjon av strøm gjennom i alt 6 produksjonsanlegg. Det største anlegget er Svorkaanlegget, men i vårt område har vi Valsøyfjord kraftstasjon med vannuttak fra Englivatnet som er et godt anlegg. Videre har de også et datterselskap El Co AS som driver installasjonsvirksomhet. Svorka ser for seg mange muligheter for vekst i tiden fremover, som betydelig utvidelse innen forretningsområdet bredbånd/fiber, innen strømproduksjon gjennom både egne utbygginger, samt å delta i og med andre selskaper. Selskapet har i dag tett på 100 ansatte og en omsetning på ca. 300 mill.

Så ordnet våre dyktige selgere seg klar for åreslag. Aase og Bjørg gjennomførte dette som vanlig på en god måte hvor salget gikk strykende. Vi sang så «Vandringsvise» med musikk av Ola og Rolf som forsanger, før vi slapp til Harald med sin quiz. Han fortsatt som sist med gamle ord og uttrykk, innom gamle gårdredskaper, minner fra ungdomstiden og litt om lokale kjente og store internasjonale kjendiser.

Aase orienterte om at neste møte blir «julemøte/julebord» 6. desember på samme sted og til samme tid. Ho takket så til Ola, Rolf og Harald for god bistand på møtet, før ho deklamerte «Samvitet» av Jørgen Gravvold. Ho takket for oppmøtet, og ønsket alle vel heim.

Ola Skålvik, referent