I Tidens Kravs referat fra formannskapsmøtet i Kristiansund tirsdag 6. desember skapes det et inntrykk av at formannskapet tar sine beslutninger basert på nylige avisoppslag i Tidens Krav, at formannskapet voterer over forslag som fremsettes i media og/eller at forslag kan fremmes nettopp gjennom media. Dette er et inntrykk som ikke kan få lov til å feste seg, og som dermed ikke kan bli stående uimotsagt.

Fellesforslag

Tidens Krav refererer helt riktig til at det ble vedtatt et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Nordmørslista, Høyre og Rødt. Dette forslaget ble fremmet av Berit Tønnesen på vegne av alle forslagsstillerne. Likevel står det flere steder både i brødteksten og i billedteksten, at dette var et forslag som ble fremmet av Torbjørn Sagen, og som alle andre sluttet seg til. Denne påstanden baserer seg utelukkende på Tidens Kravs oppslag mandag 5. desember, der de gjengir både Sagens og undertegnedes syn på den aktuelle saken. Jeg kan gjerne legge til at det både i oppslaget 5. desember og 6. desember fremlegges som at jeg støtter Sagen. Jeg er for all del enig med Torbjørn Sagen i denne saken. Men Tidens Krav hadde ikke forelagt for meg hva Sagen hadde sagt, så at jeg med mitt utsagn støttet Sagen, det var jeg ikke klar over før etter at jeg hadde lest Tidens Krav.

Uheldig bilde

Det skapes her et svært feilaktig og uheldig bilde av hvordan de politiske prosessene foregår, og det er derfor jeg er nødt til å korrigere. Uavhengig av hva man måtte mene om kommunens investeringsbudsjett, utbyggingstakten og rekkefølgen på store og viktige prosjekt: De politiske prosessene foregår ikke ved at man fremmer forslag for formannskapet i Tidens Krav, og utsagn i media blir ikke votert over i formannskapet uten at det er fremmet et forslag i nettopp formannskapet. I denne saken var det altså kun ett forslag som ble fremmet, og det ble fremmet av Berit Tønnesen på vegne av Arbeiderpartiet, Nordmørslista, Høyre og Rødt. Og selvfølgelig støttet alle forslagsstillerne forslaget.