MDGs Carl Johansen kaller i sine innlegg hans kritikk av FrP for «faktasjekking». At MDG skal sitte som dommere over andre partier og påberope seg å sitte med fasiten selv, er en påfallende hersketeknikk som bare kan krediteres et syn om at «de alene vite».

Dette blir en hersketeknikk som både virker belærende og uinformativ, da det ikke er noe som helst substans i MDGs evangelium om «nye, grønne arbeidsplasser.

For Kristiansund vil jo spørsmålet om arbeidsplasser som erstatter oljen være av avgjørende, men svaret, som med mye annet av MDGs politikk, henger i luften. Ikke ett komma er viet til å faktisk konkretisere eksakt hva disse arbeidsplassene skal være eller hvor man skal opprette dem fra. Det må være noe mer konkret enn luft og fagre løfter når skjebnen til oljearbeidsplassene skal diskuteres.

Les også

Carl Johansens faktasjekk av Frp

Olje- og gasspartiet MDG?

Ikke legg ned 30.000 arbeidsplasser!

Svar til Frp-Aukan

Det er ikke bløff å påstå at MDG sender folk på NAV med sin politikk. Carl Johansen har selv sagt at målet er å sende arbeidstakerne i oljen på tiltak og deretter omskolering. Hvilke andre plasser enn NAV vil disse arbeidstakerne da ende opp hen, med utgangspunkt i vår virkelige verden 2020? Hvem andre vil ha kapasiteten til å ha titusener av folk på tiltak? Hva vil dette koste samfunnet? Tidligere oljekriser og vår nåværende koronasituasjon kan bli småtterier i forhold, da vi fremdeles har flere av hjulene i gang, i kontrast til MDGs ønske om å stenge av oljekranene og tappe oljefondet.

Om MDGs ønske om innføringen av lokal valuta blir en realitet kan vi like godt sette kroken på døra. Forsøket å trykke penger/ alternativ valuta for å dekke økonomiske utfordringer har vært prøvd før, blant annet i Zimbabwe og Venezuela. To land som ikke akkurat har gjort det skarpt hverken demokratisk eller har gode levevilkår.

Carl Johansen har dårlig tid. Han vil gjøre drastiske grep fort og gæli, om han kommer til makta. Det blir et råkjør, med gasspedalen trykket helt ned, mens veien går mot rekkverket og stupet nedenfor. Dit vil han også føre Kristiansund og Norge med seg.

Hvilke arbeidsplasser vil MDG erstatte oljejobbene med? Her har jeg ikke sett et eneste troverdig svar fra MDG. Taper Norge mest på å legge ned oljeindustrien, som MDG vil, eller fortsette å utvinne oljen og skape flere arbeidsplasser i Kristiansund, slik Frp vil?