Om Senterpartiet hadde tatt klimakrisen på alvor, hadde de lyttet til alle fiskerne som forteller om en torskebestand som stadig blir mindre. De hadde lyttet til alle de tusen unge menneskene som klimastreiket utenfor Stortinget, og de hadde jobbet dag og natt for å skape nye, grønne jobber for de 200.000 menneskene i olje- og gassnæringen som vil miste jobbene sine når Europa ikke lenger vil kjøpe oljen og gassen vår.

Les også

MDG setter tusenvis av norske arbeidsplasser i fare

Ikke minst hadde Senterpartiet lyttet til alle de 40.000 bøndene i Norge som nå opplever rekordtørke som følge av klimakrisen. Tidligere i sommer var MDG sin førstekandidat i Møre og Romsdal, Carl Johansen, på besøk ved en tørkerammet gård i Sykkylven. Bekkene ved gården, som alltid har vært fulle av vann, selv under tørkesommeren i 2018, var nå tørre. Dyrene måtte ned fra fjellet, jorda støvet når du gikk på den, og selv jordskokken som aldri tørker ut, hadde begynt å henge. Dette er konsekvensene av en klimakrise som stadig blir mer og mer alvorlig.

For klimakrisen, er nettopp det, en krise. Og det er helt riktig som Senterungdommen skriver – dersom vi skal løse den globale klimakrisen, er det viktig at de landene som forurenser mest går foran. På listen over de landene med størst eksport av CO2-utslipp finner en Russland, Saudi-Arabia, Australia, Indonesia, Irak, og Qatar, etterfulgt av Norge. For fakta er at Norge eksporterer 10 ganger mer CO2-utslipp enn det vi produserer hjemme, og dermed havner på en ydmykende syvende plass på listen over CO2-eksportører i verden.

Noe av det mest effektive Norge kan gjøre for å kutte utslipp er dermed å stanse oljeletingen, for å så gradvis avvikle næringen innen 2035 samtidig som vi skaper nye, grønne jobber. Vi kan rett og slett ikke snakke om klimakrisen uten å snakke om kutt i oljeproduksjonen.

Videre må vi selvfølgelig jobbe for økt internasjonalt samarbeid, ingen land kan nå FNs klimamål alene, ei heller Norge. Men det nytter ikke å be andre land om å kutte utslipp, dersom vi som nasjon ikke er villig til å ta grep selv.

Vi står ovenfor en klimakrise som krever handling, og som krever det nå. MDG er det eneste partiet som tørr å sette en sluttdato for det norske oljeeventyret, og dermed det eneste partiet som tar fremtidens arbeidsplasser på alvor.