Likestillingsprisen blir delt ut hvert år til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, skoler/skoleklasser, bedrifter, institusjoner, kommuner eller andre som har gjort «en særlig god innsats for likestillingsarbeidet i fylket».

I år går denne til syriske Mayada Alfaiyad.

Det melder Fylkeskommunen i en pressemelding mandag 11. november.

– Det er veldig kjekt å kunne dele ut årets pris til Mayada Alfaiyad. Ho er ei sterk, moderne kvinne som viskar ut forskjellane mellom mann og kvinne, flyktning og arbeidstakar, etnisk norsk og utlending og er såleis ein god representant for likestilling mellom kjønn og sosiale nivå, sier Marit Nerås Krogsæter, leder i kultur, næring og folkehelseutvalget.

Sterkt engasjement

I pressemeldingen meldes følgende: Alfaiyad kom til Elnesvågen i juni 2017, som flyktning fra Syria. Hun er født i 1979, utdannet sykepleier og er i dag midlertidig ansatt i flyktningtjenesten i Fræna kommune som tolk i barnehagen.

Alfaiyad har holdt innlegg på 8. marsarrangementer hvor hun har fortalt om hvordan det var å være kvinne i Syria før krigen startet.

Hun er aktiv i lokalmiljøet både gjennom jobb og fritid, og formidler kunnskap om det norske samfunns- og arbeidslivet, og er en ressurs for mange. Hun er også en som arbeider med å påvirke holdningene til andre innvandrerkvinner for å få de til å engasjere seg i lokalsamfunnet, og få seg en jobb.

Prisen blir delt ut til en person eller instans som har utmerka seg positivt i arbeidet med å fremme:

Likestilling i arbeid for frie val og like moglegheiter utan omsyn av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og språkval, nynorsk/bokmål

Likestilling mellom kvinner og menn

Likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten

Likestilling mellom funksjonshemma og ikkje funksjonshemma

Prisen blir delt ut på fylkestinget 9. desember. Prisen er et diplom, kunstverk og 15.000 kroner.