Totalt steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,7 prosent fra juni til juli, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisoppgangen på matvarer kan ses i sammenheng med at juli er en måned der leverandørene normalt justerer prisene sine, skriver SSB.

Alle varegrupper hadde prisoppgang i juli, med unntak av klær og skotøy, samt bolig, lys og brensel som hadde en liten nedgang på 0,1 prosent.

Tallene viser en tilnærmet lik endring i de fleste kategorier som mellom juni og juli i fjor. Unntaket er hotell- og restauranttjenester som går fra 0,3 prosent nedgang til 0,4 prosent oppgang.

Møbler og innbo

Bolig, lys og brensel er eneste varegruppe med nedgang (4,4 prosent) fra juli i fjor. Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo har størst økning de siste tolv månedene. Prisen er opp 7,5 prosent fra juli 2019.

Totalt har konsumprisindeksen gått opp 1,3 prosent siden juli 2019

Også i juli er konsumprisindeksen påvirket av myndighetenes koronarestriksjoner. Tjenester der tilnærmet all konsum har falt bort utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg med 3,5 prosent fra juli 2019 til samme måned i år. Fra juni til juli var det en nedgang på 0,9 prosent.