Gå til sidens hovedinnhold

Mattilsynet oppretter kontrollområde for fiskevirus i Rauma, Vestnes og Molde

Artikkelen er over 2 år gammel

Infeksiøs lakseanemi påvist.

21. desember i fjor meldte Mattilsynet at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landanlegget Reistad i Rauma kommune. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS.

ILA er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. Viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Mattilsynet vurderte det da som hensiktsmessig - for å hindre smittespredning - å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i kommunene Rauma, Vestnes og Molde.

Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet, skrev Mattilsynet som satte frist for innspill til torsdag 31. januar 2019.

1. februar fastsatte Mattilsynet forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i de ovennevnte kommuner.

I skrivet fra Mattilsynet heter det at en kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning. Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften.

Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Kommentarer til denne saken