Motstanden mot Møreaksen er målt ved flere anledninger. De mest omfattende er fra 2019 utført av Sentio og av Norstat i 2021. Ved førstnevnte var undersjøisk vs oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden tema. Kun 16,5% ønsket undersjøisk løsning. Norstat målte de tre alternativene «fortsatt fergedrift», Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA). 4002 svar fra hele fylket, og vektet forhold til antall innbyggere i de ulike kommunene, kjønn, alder osv ga klart svar - sisteplass til MA!

Enkelte bruker stor energi på å bortforklare slike omfattende undersøkelser, og spesielt den sistnevnte som Norstat utførte. Det interessante er imidlertid hvorfor motstanden er så stor, samt at stadig nye aktører har våknet fra dvalen. Storebror blant motstanderne er nok Folkebevegelsen Møre uten Møreaksen (MuM) med godt over 14.000 medlemmer, men det finnes også grupper med smalere fokus.

Redd for tunnelbrann

Det er oppsittere langs Fannestranda og andre steder, men størst er motstanden mot den 15 km lange og dype undersjøiske «Tautra-tunnelen». Undersøkelsen til Sentio tyder på stor skepsis. Sannsynligheten for tunnelbrann er ikke veldig stor, men hva kan konsekvensene bli ved en tunnelbrann. At summen av farer knyttet til denne tunnelen bagatelliseres og konkluderes med at den blir verdens sikreste, er lite troverdig. Er ikke en flat 323 meter lang oversjøisk tunnel som Hatlaåstunnelen like ved sykehuset på Åse langt tryggere?

NLF (Norsk Lastebileier-Forbund) er opptatt av både sjåførene sin sikkerhet, slitasje på bilene og drivstofforbruk. De foretrekker oversjøiske fremfor undersjøiske tunneler, slakke fremfor bratte og korte er bedre enn lange. Andre aktører som eksempelvis sunnmørsk næringsliv har tidligere vært tause, men er nå aktive og veldig klare på at E136 mellom Ålesund og Dombås er langt viktigere enn fjordkryssingen, og må prioriteres deretter.

Massiv motstand

21. april -22 ble motstand mot Møreaksen markert i Kristiansund, Molde og Ålesund. Motstanden var fellesnevneren, men arrangementene i de tre byene var ikke identiske. I nordre del holdt parti som er mot MA appeller, mens næringslivet var talerør i Ålesund. Arnfinn Larsen ledet arrangement der, og komprimerte det hele med denne setningen: «Målet vårt er å påvirke Stortinget til å omprioritere».

Den massive motstanden mot Møreaksen vil trolig øke ytterligere. Mange er skeptisk til pengebruken, og selv om midler til MA (E39) og E136 hentes fra ulike bur, kommer de likevel fra vår felles lommebok, «AS Norge».

Les også

Hvor har det blitt av alle MuM og Terje Tovan sine støttespillere?

Les også

Terje Tovan og MuMs aksjoner

Les også

Hva mener flertallet egentlig om Møreaksen?

Les også

100% sikkert, Rasmussen!