– Jeg kan vel påstå at jeg kjenner skolen, ansatte, elevene og mange av de foresatte ganske godt, sier Risan i en pressemelding fra Kristiansund kommune.

Risan har nemlig jobbet ved Rensvik skole de siste ti årene – som kontaktlærer, teamleder, avdelingsleder og SFO-leder, og som konstituert rektor. I slutten av mars ble det kjent at hun var blitt ansatt som rektor ved skolen, og nå kan hun fortelle at hun trives i jobben.

– Det fine med å være rektor er at jeg har en svært variert arbeidsdag. Jeg har ansvar for at skolen driftes i tråd med lovverket og styringsdokumentene. Selv om jeg bruker mye av min tid på drift, er det å lede utviklingsarbeidet ved skolen noe jeg finner mer motiverende, sier Risan i pressemeldingen.

– Når jeg behøver en pause fra kontoret mitt, tar jeg meg en liten runde for å snakke med elevene. Det kan være ute i et friminutt eller at jeg besøker et klasserom, legger Risan til, før hun innrømmer at hun av og til savner klasserommet og å være tettere på elevenes læring og utvikling.

Som leder er Risan opptatt av gode relasjoner, og ifølge pressemeldingen ønsker hun å bidra til å skape et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for både elever og ansatte ved Rensvik skole.

Men hennes store ambisjon som nyansatt rektor er at alle skal oppleve mestring.

– Alle er gode til noe, men alle kan ikke være eksperter på alt. Samfunnet trenger mangfoldet, og alle skal kunne oppleve mestring, sier Risan i pressemeldingen.

Videre mener Risan mestringsfølelse i skolehverdagen er viktig for elever, ansatte og for samfunnet generelt.

– Jeg er kanskje litt bekymret for samfunnsutviklingen. Jeg tenker at det på noen måter er mer krevende å være foreldre, men også elever og lærere i 2023 enn for en del år tilbake. Det er viktigere enn noen gang at vi som skole samarbeider tett for å gi våre elever den beste starten på skolegangen de kan få, i trygge og faste rammer. Vi som skole har et ansvar for å inkludere alle i læring og i samfunnet, og for å utligne sosiale forskjeller, sier hun i pressemeldingen og tilføyer:

– Når vi mestrer, styrker vi vår mentale helse, noe som gjør mestringsgarantien til en viktig brikke for å bygge samfunnet.