Maria med i korvideo som tar av på nett

Kulturskolelæreren i Aure er med i et gedigent kor fra 18 nasjoner som framfører Beatles' «A little help from my friends».