Gå til sidens hovedinnhold

Manglende interesse for Nordmøres viktigste sak

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aure Høyre fikk på fylkesårsmøtet i 2020 støtte for sitt forslag om Tjeldbergodden som kraft-hub og 420 kV linje fra Snilldal, forslaget som nå er omtalt som alternativ 6 i Statnetts utredningsarbeid. Aures ordfører, Hanne Berit Brekken, forsto raskt viktigheten av dette og skal ha honnør for sitt arbeid for å sikre kraftforsyning til regionen. Hun har lagt ned mye arbeid i saken og fått med seg ordførerne i regionen, også Kristiansund, i en felles uttalelse til Statnett.

Kristiansund, som Nordmøres regionsenter, synes imidlertid også i denne saken å stå igjen på perrongen å vente på at toget med statlige arbeidsplasser, operahus og Campus skal komme og berge byen, i stedet for å være pådriver i den viktigste saken for regionen. Noe som vil være avgjørende for utviklingen av regionen de neste 50-60 år.Utbyggingen av nettet blir trolig avgjort i høst, saken må derfor følges tett opp før den blir avgjort, det er erfaringsvis for sent å stå misfornøyd med lua i hånda i etterkant.

Det som imidlertid er enda mer skuffende er at stortingskandidatene til samtlige politiske parti er så uinteressert i tilrettelegging av infrastruktur for fremtidens verdiskapning. Ocean Network har kartlagt behov og potensiale, konklusjonen er helt klar på at vi må ha grunnleggende infrastruktur «el. kraft» på plass for å være med i konkurransen om nye etableringer og videre utvikling av regionen. Regionen har ett stort utviklings og vekst potensial i «blå» næringer, som med fremtidens verdiskapning vil være nødvendig for å kunne opprettholde velferdsstaten. Verdiene må skapes før de kan fordeles, det må sås før en kan høste. Vi håper at fokus i resterende del av valgkampen kan dreies fra tapte saker som vi ikke får gjort noe med til hva som kan gjøres for å utvikle regionen.

Vårt spørsmål til samtlige stortingskandidater, spesielt de fra vår region er derfor, hva vil dere gjøre for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning til regionen?

Les også

Vil ha ny kraftlinje nordfra gjennom Nordmøre

Les også

Lite energi i valgkampen

Les også

Forsterking av kraftnettet – en kampsak for regional næringsutvikling

Les også

Strid om kraft

Les også

Nordmøres kraftkrav ble hørt - Statnett snur

Kommentarer til denne saken