Gå til sidens hovedinnhold

Mangel på helsearbeidere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi mangler helsearbeidere i Norge – nå kommer erkjennelsen.

At Norge mangler helsepersonell, er kommet i medias søkelys. Dette er bra og understreker det Pensjonistforbundet på alle nivå, i flere år har gitt uttrykk for. Selv om vi i Norge har den gode utvikling at befolkningen generelt holder seg frisk og selvgående lenger enn tidligere, og at flere med litt tilrettelegging kan bo hjemme lenger, vil den relativt sterke økning i antall eldre i vårt samfunn frembringe et sterkt og økende behov for helse-, pleie- og omsorgspersonell. Når vi i tillegg vet at arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren, på lik linje med arbeidskraften i andre deler av arbeidslivet, før eller senere blir innhentet av pensjonsalderen og at et samlet arbeidsliv må konkurrere om tilgang på arbeidskraft i et marked der antall ungdommer er synkende, er det ingen tvil om at det norske velferdsapparatet står overfor store utfordringer.

Folkets rettigheter til helsehjelp, pleie og omsorg er regulert i lovverket. Kommuner og fylkeskommuner er tildelt oppgaven med å planlegge og gjennomføre store deler av tjeneste-området der hovedansvaret ligger hos kommune- og fylkespolitikerne.

Les også

Dei eldre må takast på alvor

«Leve hele livet» - kommuneøkonomi og velferd

Tiden er i ferd med å renne ut. Helse- og omsorgspersonell blir ikke ferdig til bruk over natta. Rekrutteringsarbeidet må tas på alvor og få svært høy prioritet i arbeidet med de kommende års budsjetter både sentralt, regionalt og lokalt. Den som har vært innom arbeidet med offentlige budsjetter, vet veldig godt at det alltid er for lite penger til disposisjon. Fra kommunene i Møre og Romsdal er meldingen i år som de fleste tidligere år, at de mangler penger. Kommunenes melding blir bekreftet av fylkesmannen i Møre og Romsdal som regjeringens forlengede arm. Noe forvirrende er det at den oppfatning som regjeringen og ansvarlig statsråd gir uttrykk for, ikke alltid stemmer med fylkesmannens observasjoner.

At media er på ballen og at det om et drøyt år er det valg til Stortinget, kan få både politikere og byråkrater til å erkjenne alvoret i den virkelighet som gjelder. At personellmangelen blir satt på kartet under forberedelsene til valget, kan gi håp om at Stortinget under høstens arbeid med statsbudsjettet (valgkampbudsjettet) vil styrke kommuneøkonomien på en slik måte at det kan settes fart på rekrutteringsarbeidet. Når en da også ser at Frp som for noen måneder siden etter mer enn seks år i en regjering som ikke tok dette viktige området på alvor, nå har klare meninger om at noe må skje på området, er det kanskje et signal om at noe er på gang. Valgkampen er i alle fall i gang og på den arenaen skal Pensjonistforbundet være synlig.

Kommentarer til denne saken