Mange parkeringsbøter? Da kan du rett og slett miste bilen

Av

Grensen går allerede ved 6.000 kroner.