– Flere kloke, kunnskapsrike og kvalifiserte lærere er det viktigste vi kan sørge for i skolepolitikken. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning, og vi håper mange lærere vil søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

I år er det satt av 1,54 milliarder kroner til videreutdanning av lærere.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

I Møre og Romsdal er det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i, og som trenger videreutdanning innen 2025, viser tall fra Utdanningsdirektoratet: 23 prosent av matematikklærerne, 33 prosent av engelsklærerne og 16 prosent av norsklærerne, ifølge pressemeldingen.

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. I Aure og Vestnes mangler for eksempel hele 45 og 39 prosent av mattelærerne tilstrekkelig fordypning, mens i Surnadal og Vanylven gjelder det 23 og 19 prosent av mattelærerne. Bedre an ligger blant andre Kristiansund der kun 14 prosent av mattelærerne mangler fordypning (se tabell under).