Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 4,13 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

1,78 kroner

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 1,97 kroner per kWh. Det er 85,3 øre høyere enn på søndag og 1,35 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm mandag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 2,096 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 1,78 kroner.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 52,5 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,43 kroner.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,96 kroner per kWh og 19,7 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,073 kroner per kWh og 13,6 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.