I mars samles fagfolk fra hele Midt-Norge i Kristiansund under sped- og småbarnskonferansen «Nå de små», som tar for seg små barn sin psykiske helse.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk helse og barnevern, RKBU Midt-Norge, arrangerer konferansen 17. og 18. mars.

– Dette er altså en årlig konferanse som går på omgang i Midt-Norge med fokus på sped- og småbarn. I fjor var vi i Steinkjer og i år kommer vi til Kristiansund, opplyser Årolilja Rø ved RKBU Midt-Norge.

I Norge er det i dag liten systematisk oversikt over den psykiske helsen til barn i barnehagealder. Men på konferansen skal det blant annet presenteres resultat fra forskingsprosjektet «Barn i Midt-Norge», som samler data om psykisk helse hos alle barn som går i barnehagen.

Psykisk helse handler om barnets følelser og atferd. For eksempel om barnet er engstelig, har barnet fysiske plager, har barnet problemer med sin atferd eller oppmerksomhet, eller sliter barnet med søvnen? Man antar at cirka fem til ti prosent av barn i barnehagealder har vansker innen ett eller flere av disse områdene som er såpass store at de trenger hjelp og støtte. Mye av denne støtten kan de få i barnehagen eller ved at andre enheter kobles inn i samarbeid med foreldrene. Dette skriver RKBU om prosjektet.

Konferansen har flere tema og retter seg mot ansatte i helsestasjonen, i PPT, barnehage, barnevernet, BUP, sykehus og andre institusjoner.

Les også

Vaksinekrav i barnehagene