I sitt tilsvar «Sensur og maktmisbruk, eller gjentakelser og manipulering?» til mitt innlegg «Maktmisbruk av Tidens Krav», har Ole Knut Alnæs, sjefredaktør i Tidens Krav, rett i at jeg ikke burde være så bombastisk og skrive «konsekvent», men nøyd meg med «flere ganger», når jeg viser til at mine referanser til valgresultatet ved siste stortingsvalg er blitt fjernet i mine innlegg den seneste tiden.

Når sjefredaktøren viser til at jeg flere ganger har fått slippe til med mine henvisninger til stortingsvalget, eksempelvis 4/4-22 - «Politiske standpunkt og løftebrudd», så er dette bare delvis riktig. Her har nemlig TK fjernet min opplisting av alle partiene som støtter Møreaksen og deres oppslutning, og kun tatt med totalprosenten.

Sjefredaktøren hevder jeg stadig gjentar dette faktum, som han kaller en meningsytring. Men han synes å gå i samme felle selv, han selv gjentar resultatene fra en tvilsom meningsmåling utført på oppdrag av en lokal protestgruppe mot Møreaksen. Jeg skal ikke repetere min kritikk av denne, men håper TK beholder linken.

Sjefredaktøren har enda en gang, bevisst eller ubevisst, tilsynelatende gått glipp av mitt poeng. Det er den politiske oppslutningen på Stortinget som er grunnlaget for vårt demokrati, og som bestemmer, også over Møreaksen. Ikke tvilsomme lokale meningsmålinger. I et demokrati forventes det at politikerne står bak sine valgløfter. Og flertallet av partiene på Stortinget støtter Møreaksen.

Dette er ikke et forsøk på å diskreditere en meningsmåling, men en påpekning av at det er stortingsvalget som er avgjørende, ikke en (etter mitt skjønn tvilsom) meningsmåling utført på oppdrag av en lokal pressgruppe som stadig tyr til usannheter for sine aksjoner. Det får bli et annet innlegg, og jeg takker TK for at de tross alt synes å sette pris på at også jeg ytrer meg i avisen.

Les også

Maktmisbruk av Tidens Krav

Les også

Sensur og maktmisbruk, eller gjentakelser og manipulering?

Les også: Kjære redaktør, må vi ha dette i avisa?