Redaksjonen i avisen Tidens Krav har de siste månedene konsekvent fjernet mine referanser til stortingsvalget høsten 2021. Senest i mitt svar til Frank Sve, publisert 21.04.2022 i Tidens Krav, har redaksjonen fjernet de to siste setningene av dette avsnittet:

«Det er 100 prosent sikkert at den strekningen Frank Sve vil prioritere på E136 Eksportveien, Ålesund-Digerneset-Tresfjordbrua, er en vesentlig del av fergefri E39 Møreaksen. Om Stortinget mener Nye Veier AS trenger mere penger for å utbedre resten av Eksportveien fra Vestnes til Dombås, så vil de også mene det samme om Møreaksen fra Ålesund til Molde. Over 62% av velgerne i Møre og Romsdal stemte ved Stortingsvalget september 2021 på partiene som ønsker Møreaksen, som dermed har et stort flertall på Stortinget. Velgerne forventer at politikerne står bak sine valgløfter.»

Etter mitt skjønn er denne henvisningen til det store politiske flertallet for Møreaksen på Stortinget helt relevant, og et viktig poeng. At dette faller avisredaksjonen tungt å akseptere, gir ikke grunnlag for sensur.

Les svaret til Tidens Krav her: Sensur og maktmisbruk, eller gjentakelser og manipulering?

Les også

100 prosent feil av Frank Sve