Markedet styrer gjennom anarki – eller alles kamp mot alle – hvor den desidert største taperen er klart definert – nemlig den som er på laveste nivå i samfunnspyramiden. Kampen mot en altoppslukende markedsmakt og kontroll over samfunnet har vært selve fundamentet for mange av våre viktigste forsvarsorganisasjoner.

Fagbevegelse, fiskarlag, bondeorganisasjoner, politiske partier og ideelle sosiale organisasjoner, som alle bærer med seg solidaritet og samhold i sitt grunnlag i utrolig mange varianter i sine arbeidsprogram. Stødige og rakryggede aktivister, som er i stand til å sette andre mennesker foran seg selv når det spisser seg. Være seg det er sykehuskamp, kamp mot fattigdom, kampen mot vanvittige strømpriser eller kamp for velferd for alle. Her er det plass for alle til å stå sammen for å gjøre vårt samfunn bedre, men mest for de som er på bunnen av samfunnspyramiden.

Klassekamp

I mitt språk er dette klassekamp og kamp om samfunnsmakt. Som slavene i sin tid sloss mot sine eiere, som de livegne sloss mot føydalherrene. Slik som arbeidsfolk måtte må ta kampen mot grådige arbeidsgivere. For fagforeningene har vårt viktigste redskap mot kollektiv fattigdom vært tariffavtaler som har definert arbeidstid og lønn på et kollektiv grunnlag.

Frihetskamper som beskrives med store ord i historiebøker, feires med taler og kransnedleggelser, og som har gitt nasjonalflagg sine farger. Det går en rød tråd fra slaven Spartacus til Markus Trane fram til vår tids folkehelter, være seg de bar navnet Kark Marx, Mahatma Gandhi eller Martin Luther King. Ingen av vår histories helter hadde vært noe om ikke den store navnløse hær med sine utallige helter hadde stått bak dem. Vi skal ikke hedre dem med avmakt og tomhet.

Selger sin arbeidskraft

De gikk i spissen og sloss for de som bærer hele systemet oppe, nemlig de som bare har en vare å selge. Nemlig sin egen arbeidskraft, som har den magiske egenskapen at den kan produsere mer enn den selv kan forbruke. Hvor merproduksjonen (les: profitten) gikk og fortsatt går i lommene til de som kjøper arbeidskrafta. På dette området er ikke den verden vi lever i forandret.

Den viktigste kampen står om at en større andel av profitten skal gå til å bygge det samfunnet vi vil ha. Vår oppgave er å ta kampen mot større økonomiske og sosiale forskjeller på alle nivåer. I fagforeninger, kommunestyrer og storting.

Vi gjennomførte et stortingsvalg for å få tatt et oppgjør med høyrepolitikk, ikke for å få en Høyre light-versjon anno 2021 innpakket i tåkeprat.

Vi lar oss ikke avspise med avmakt og tomhet!