Etter funnet av måken med fugleinfluensa har Mattilsynet nå utvidet høyrisikoområdet, melder tilsynet lørdag. Høyrisikoområdet er nå definert slik:

Fylkene Rogaland og Oslo, Sirdal kommune i Agder, kommuner med kystlinje i Vestland fylke fra og med Bergen (inkludert Askøy og Øygarden) til Rogaland fylke, samt kommuner med kystlinje som ligger i fylkene Agder, Viken og Vestfold og Telemark.

Det er portforbud for fjærfe i alle områder som Mattilsynet definerer som høyrisikoområder for fugleinfluensa. Portforbudet innebærer at alle som har tamme fugler, må holde fuglene innendørs eller under tett tak.