Tidligere kallskapellan i Kvernes, Magne Gudvangen, døde 30. desember 2022, 98 år gammel.

Han ble født i Vuku i Verdal. Foreldrene var engasjert i kirke og bedehus, og Magne var også med i kirkelig ungdomsarbeid. Her modnet det fram et kall til å bli prest. Han studerte teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo, og i 1950 giftet han seg med Ragnhild. I 1952 ble han prostiprest i Ytre Namdal. Prestetjenesten fordelte seg på flere steder, noe som medførte mange flyttinger for familien på seks.

I 1957 ble han kallskapellan i Kvernes på Nordmøre, så sokneprest i Nærøy i 1963. I 1969 ble han kallskapellan i Time, og fra 1972 sokneprest i Vestnes. Etter seks års tjeneste her tok han agronomutdanning og kjøpte et gårdsbruk på Tustna på Nordmøre som han drev til 1987. Da kom han tilbake som sokneprest, nå i Skogn. Selv om han ble pensjonist i 1992, tok han på seg presteoppdrag. Nå ble Mosvik bostedet, før de flyttet til Ski i 2009.

Magne var min konfirmantprest da han hadde tjeneste i Vestnes fra 1972 til -78. Han var en omsorgsfull person som så enkeltmenneskene. Vi lærte mye, han var en god formidler og klar i forkynnelsen. Arbeidsmengden i prestegjeldet var stort. Han hadde fire kirker å betjene og var alene som prest. Likevel tok han seg tid til å besøke foreninger og institusjoner. Han var tro mot kallet, pliktoppfyllende, praktisk og kreativ, sprek og hadde god humor. Han var nær det hverdagslige, tilgjengelig for folk, skapte samhold og trygghet i bygdelagene. Han betydde mye for mange. Et spesielt savn blir det for kona Ragnhild og familien. Savnet blir også stort for de mange som ble kjent med ham.

Ivar Magne Bergheim

Les dødsannonsene i TK her