Må ta tak i merforbruk: – Det blir verre og verre

Rapporteringen blir bedre, men prognosene stadig dårligere for 2020 for Kristiansunds del.