Må øke resultatet med 14 millioner

Helse Møre og Romsdal har fått økt sitt resultatkrav for 2020 med 14,3 millioner kroner.