Må kunne varsle om krise – skal sette opp anlegg i Kristiansund

Sivilforsvaret ber Kristiansund kommune om hjelp til å finne egnede steder å plassere varslingsanlegg på Nordlandet.