Mannen i 20-årene ble stoppet av UP under en kontroll i oktober. Kontrollen foregikk i en 60-sone, og mannen ble målt til 117 km/t – altså det dobbelte av tillatt fart på stedet.

Kjøringen foregikk på Kirkeveien på Frei. På grunn av den høye hastigheten gikk saken til Møre og Romsdal tingrett.

Mannen tilsto i retten og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Retten mente mannen skulle straffes med 18 dager. Hadde han ikke tilstått, ville straffen vært 21 dager. Han mistet også retten til å føre motorvogn i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få retten tilbake.