Frank Ødegård, du synes at tobakksprisene er horrible. Det er jeg enig med deg i, men jeg vet hvorfor, så der ender enigheten. 6.000 døde årlig, etter tiårs helseplager, koster ikke bare personlige lidelser som ingen ønsker. Og tobakksavgiften dekker langt ifra alle reelle sykeutgifter etc.

Du nevner en drøy dobling av prisen på 27 år, du må sjekke lønnsutviklingen og priser på andre varer samme tid. Kanskje er det ikke så ille som du tror? Et morsomt apropos: I 1957 kostet en 10 pk. kr. 1,60.

Har du regnet på drivstoffutgifter, slitasje, forsikring og risiko på en Sverige-tur? Uansett, vil du spare så er det kun en ting som gjelder, la være å kjøpe noe. Sveriges finansminister Sträng sa: «Den som spar han har». Jeg bodde 10 år i landet.

Vil hjelpe

Du tar feil når du tror at ikkerøykere ser ned på de som røyker. Vi synes det er trist for deres egen skyld og ønsker å hjelpe, det er også myndighetenes ønske.

Fakta som ikke må tolkes som skremsel: Din omtanke for uføretrygdede har bismak, fordi jeg som sosialarbeider kjenner mange som har mistet arbeidsevne nettopp pga røyking.

Min ene bror som fortsatt lever var i din alder da han fikk spørsmål fra sin lege om han ønsket å bli 70 år. Han klarte å slutte helt, men helsa var så redusert at han har hatt lite glede av disse årene, dessverre.

Møter respekt

Du ber oss «se østover», da tenker du kun på prisene. Da må du også vite at lønningene i Sverige er mye lavere og skattene høyere enn i Norge. De var også før oss med røykeforbud utendørs.

I 1976 tok jeg initiativet til Ringerike Ikkerøykerforening, med støtte av 3 leger og 1 advokat. Flere spurte oss senere om vi aner hvor mange liv vi har reddet. Vi bryr oss ikke om slik omtale, men er glade for de mange som har fulgt våre råd. Jeg har alltid fått kun positiv respons, når jeg har benyttet et hvert tilfelle til å formidle fakta/kunnskap om ANT, alkohol, narkotika, tobakk. Til og med her i Kina hvor de fleste eldre menn røyker mye, respekterer de meg så jeg møter aldri motstand.

Lykke til med et ANT-fritt liv, det er utrolig godt for kroppen.