Kristiansundere er stort sett lunkne til bompengefinansiert innfartsvei, viser undersøkelse bestilt av Tidens Krav.

Bypakkene skal snart til politisk behandling i Kristiansund, Molde og Ålesund. For å få med staten og fylket på spleiselaget er det nødvendig med «bypakke-modellen» og bompenger. Bypakken i Kristiansund skisserer en rekke samferdselstiltak, blant annet å utvide innfartsveien til Kristiansund, riksvei 70.

Tidens Krav bestilte nylig en spørreundersøkelse fra InFact Norge. 1.044 innbyggere ble spurt i spørreundersøkelsen.

På spørsmålet «Hva er din holdning til å bompengefinansiere ny innfartsvei til Kristiansund», svarte 23,6 prosent at de er positive, mens 58,8 prosent svarte at de er negative. Resterende 17,6 prosent svarte «vet ikke».

Les også: Slik skal bypakken endre Kristiansund

Både personer fra Kristiansund og Nordmøre for øvrig ble stilt dette spørsmålet. Det er relativt liten forskjell på kristiansunderne og resten av Nordmøre. I Kristiansund er 22,6 prosent positive til bompengefinansiert innfartsvei, mens 24,4 prosent fra resten av Nordmøre er positive.

Den største forskjellen kommer av at 21 prosent av resten av Nordmøre svarte «vet ikke» på spørsmålet, mens 12,8 prosent svarte dette i Kristiansund.
 

Partiene skiller

Det er tydelig at hvilket parti man stemmer har sammenheng med hvordan man stiller seg til bompenger. Ikke overraskende er det Venstre, Miljøpartiet De Grønne og SV sine velgere som er mest positive til bompengefinansiert innfartsvei. 42,1 prosent av Venstre s velgere svarte at de er positive til dette, mens 35,7 prosent av MDG og 31,3 prosent av SV sine velgere svarte det samme.

Det er heller ikke overraskende at Frp sine velgere er de mest lunkne til bypakken. 75,8 prosent svarte at de er negative. Blant Høyre-velgerne svarte 64,8 prosent det samme.

Med tanke på at Arbeiderpartiet har klart flertall i Kristiansund, er meningene til deres velgere særdeles interessante. Av dem som vil stemme Arbeiderpartiet svarer 26 prosent at de er positive, mens 55,3 prosent svarer at de er negative. 18,7 prosent svarer «vet ikke».
 

Vil se på andre løsninger

Bystyremedlem Åge Austheim i Kristiansund Frp setter pris på at partiets mening i saken sammenfaller med flertallet i spørreundersøkelsen.

– Fra Frp sin side har vi sagt klart «nei» til bypakken. Grunnen til det er at det er en dyr løsning som ikke løser framtidens utfordringer. Det er også lagt inn planlagte restriksjoner på parkering og kanskje rushtidsavgift, og det mener vi påvirker sentrumsutviklingen negativt, og der er det allerede nok av utfordringer, sier Austheim.

Frp fremmet et forslag til formannskapet i fjor der de ønsket at det ble utredet alternativ til tiltakene i bypakken, blant annet en trefelts strekning med fleksifelt, i stedet for firefelts innfartsvei. Forslaget skapte ikke stor entusiasme blant de andre partiene, og ble nedstemt i formannskapet.

– Vi ville utfordre formannskapet til å se på andre løsninger. Slik bypakken framstår i dag er den for dyr, sier Austheim.

I et innlegg han skrev til Tidens Krav i november i fjor poengterte Austheim også at det er prinsipielt feil at kommunen skal bidra til finansiering av bypakken, da det er snakk om en riksvei, og kommunen alt har nok økonomiske utfordringer.
 

Vil ha fart på sykkelnett

Det var Venstre sine velgere som var mest positive til bompengefinansiert innfartsvei. Bystyremedlem Ragnhild Helseth (V) setter pris på sykkel- og kollektivtiltakene som blir igangsatt, men er ellers ikke særdeles entusiastisk for bypakken i seg selv.

– Vi er positive til at bypakken skal styrke kollektiv- og sykkeltrafikken, men vi skulle gjerne ha sett en raskere gjennomføring av særlig sykkelnettet, sier Helseth.

Venstre har også fremmet et forslag om å innføre rushtidsavgift, men dette forslaget ble altså nedstemt.

– Intensjonen med bypakkene er å få ned biltrafikken, og vår motivasjon har vært styrkingen av kollektivtrafikk og sykling. Et moment vi har vært innom er at det kan være negativt for sentrum, og da må øking av kollektivtrafikken være et mål. Hvis man har travle hverdager er det i dag håpløst å basere seg på kollektiv. Bussnettet må bli bedre, og vi trenger bedre utforming av holdeplassene, samt at tilgjengeligheten må bli bedre for dem med rullator og barnevogner, sier Helseth.
 

Små forskjeller

Undersøkelsen Tidens Krav bestilte viser ellers ikke særlig stor meningsforskjell innen alder. Drøyt sett er aldersgruppen 19 til 29 år de som er mest negative til bompengefinansiert innfartsvei. Der svarte 65,3 prosent at de er negative, 22,6 prosent at de er positive, mens 12,1 prosent svarte «vet ikke».

Blant de eldre aldersgruppene er det ikke særlig mange flere som svarer at de er positive til prosjektet, men en større andel svarer «vet ikke». 26,1 prosent av dem i aldersgruppen over 65 år svarte dette.

Forskjellen er ikke stor mellom menn og kvinner heller. 28,4 menn svarte at de er positive, mens kun 18,1 kvinner svarte det samme. Nesten like mange svarte at de er negative, 58,5 prosent av menn var negative til bompengefinansiert innfartsvei og 59,1 prosent av kvinnene. Forskjellen ble utgjort der 22,8 prosent av kvinner svarte «vet ikke», mens kun 13,1 prosent av menn svarte dette.
Bypakken er for øyeblikket til kvalitetssikring hos Vegdirektoratet, og kommer snart til lokal politisk behandling.