Gå til sidens hovedinnhold

Lundavang er løsningen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har aldri ytret meg i sjukehussaken, men hele tiden ment at Molde er mest trengende når det gjelder å få bygget nytt sjukehus. Slik saken etter mange års tautrekking har havarert , mener jeg at «tiden til blårussen» er forbi og heretter bør erstattes med det sunne bondevett. Da bygger en nytt, det som trengs og rehabiliterer eksisterende bygningsmasse. Når en er sjuk er det ikke sjukhusstandarden, som er det mest påtrengende, men ønsket om snarest å bli frisk og få slippe å ligge på sjukehus.

Helseforetakene har vært med på å gjøre sjukhussaken til en verkebyll både i Romsdal og på Nordmøre og den er kanskje kommet så langt at den ikke lenger lar seg kurere. Før helseforetakene var det fylket som var sjukhuseiere og drivere. Da hadde vi 4 sjukehus i fylket og det eksisterte planer for en ny utbygging for Molde sjukehus på Lundavang.

Lundavangplanen bør finnes fram fra arkivet, børstes støv av og oppgraderes til dagens krav. Da vil en først bygge nytt det som trengs og deretter oppgradere bygningsmassen, som opprinnelig er fra 1960-tallet på Lundavang. Jeg har vært der ved flere anledninger og konstatert at bygningsmassen er altfor god til å skrotes. Da vil Molde få beholde sitt lokalsykehus slik folk i Molde ønsker, i bykjernen og slippe å reise 2 mil til Hjelset.

Kristiansund har også et sjukehus som er altfor godt til å skrotes eller nedbygges til et medisinsk senter, slik dagens planer går ut på. I Kristiansund trengs en oppussing der en maler og flikker på det som er nødvendig etter manglende vedlikehold over lang tid.

Les også

Narrespillet må snart ta slutt

Les også

Har vi gjort nok for fødetilbudet?

Les også

Stopp fellessjukehuset på Hjelset

Fødeavdelingen vil i en slik modell fortsette både i Molde og Kristiansund, som da ikke bare vil beholde sine egne sjukehus, men også sine egne fødeavdelinger.

Hva med Hjelset? Historien har vist at tiden for bygging på Hjelset ikke er moden verken økonomisk nasjonalt, eller i befolkningen lokalt. Hjelsetalternativet trenger å modnes i befolkningen og alternativet vil derfor kunne bli aktuelt når tiden er kommet i neste runde. Planene på Hjelset behøver slik ikke å være helt økonomisk bortkastet, men modnes og brukes i framtiden.

Dagens finansiering av sjukehusbygg er slik at prosjektet på Hjelset har havarert. Derfor er det viktig at det kommer en ny regjering som setter lokalsjukehusa i sentrum, men også en finansiering for nybygg som er slik en kan leve med og ikke dø av.

Forventningene til den nye regjeringen er at den i tillegg til finansiering også sørger for at det utdannes nok leger her i landet. Og at det til enhver tid er nok helsepersonell på alle sjukehus, også når den bebudede eldrebølgen ruller inn over land og fylke.

Kommentarer til denne saken