Statsforvalteren truer – ifølge NRK – med å gi Veidekke industri i Kristiansund en tvangsmulkt på 1,5 millioner kroner på grunn av ulovlig utslipp. Årsake til dette er at bedriften, som holder til på Husøya i Bolga, ikke skal ha bygd inn ferdigvareanlegg og satt i drift luktrenseanlegg.

NRK Møre og Romsdal skriver at bedriften får en frist på fire måneder på å få ordnet dette.

Tidens Krav har tidligere skrevet at Kristiansund kommune har fått over 400 klager på luktplager så langt i år.

Statsforvalteren slår nå fast – ifølge NRK – at Veidekke i dag driver med vesentlig større luktutslipp enn lovlig.